Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Małgorzata Krzemińska-Adamek

Telefon
81 5372798
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Dyżury w semestrze letnim 2022/2023:


Wtorki, 12.30-13.30


Czwartki, 11.15-12.15


 


 

Adres

Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4A
20-031 Lublin

O sobie

ORCID: 0000-0003-2461-2397

Działalność pozauniwersytecka:

  • Centralna Komisja Egzaminacyjna (ekspert zewnetrzny)
  • Polska Komisja Akredytacyjna (ekspert zewnętrzny)

Działalność naukowa

Obszary zainteresowań: przyswajanie słownictwa w języku obcym/drugim, receptywna i produktywna wiedza leksykalna, modele leksykonu mentalnego, pamięć a uczenie się języka, techniki oceniania słownictwa, trafność w testowaniu języków obcych.

Ważniejsze publikacje:

Krzemińska-Adamek, M. (2014). Lexical profiles – investigating the development of lexical richness in  advanced L2 learners’ writing. In Chodkiewicz, H. & M. Trepczyńska, (Eds.), Language Skills: Traditions, Transitions and Ways Forward. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. pp. 306-321.

Krzemińska-Adamek, M. (2014). Word association patterns in a second/foreign language – what do they tell us about the L2 mental lexicon? Lublin Studies in Modern Languages and Literature 38(1), pp. 141-153.

Krzemińska-Adamek, M. (2016). Lexis in writing – investigating the relationship between lexical richness and the quality of advanced learners’ texts. In Pawlak, M. (Ed.), Classroom-oriented research: Reconciling theory and practice. Heidelberg, New York: Springer, pp. 185-196.

Krzemińska-Adamek, M. (2018). Receptive and Productive L2 Vocabularies: Acquisition, Growth and Assessment. Berlin: Peter Lang.

Krzemińska-Adamek, M. & Kotorowicz-Jasińska, K. (2018). Częstotliwośc słów: implikacje dla uczenia się, nauczania i testowania leksyki w języku obcym. Języki Obce w Szkole 3/2018, pp. 105-110.

Kotorowicz-Jasińska, K. & Krzemińska-Adamek, M. (2019). Reading literacy skills in the new external exams in Poland. Lublin Studies in Modern Languages and Literature 43(3), pp. 99-111.

Malec, W., & Krzemińska-Adamek, M. (2020). A practical comparison of selected methods of evaluating multiple-choice options through classical item analysis. Practical Assessment, Research, and Evaluation 25(7).
Available at: https://scholarworks.umass.edu/pare/vol25/iss1/7

Krzemińska-Adamek, M. & Malec, W. (2021). The development of an EFL test for the Youngster project in Poland. Roczniki Humanistyczne LXIX(5), pp. 263-278.