Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Joanna Krawczyk

dr hab. Joanna Krawczyk
Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA ZJAWISK MIĘDZYFAZOWYCH
Telefon
81-537 56 03
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.zzm.umcs.lublin.pl
Konsultacje

Środa 9-11 (p. 117) Budynek "Dużej Chemii"

Adres

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 3 p.117
20-031 Lublin

Działalność naukowa

Tematyka badawcza:

Badanie adsorpcyjnych i objętościowych właściwości surfaktantów syntetycznych i naturalnych oraz określanie relacji pomiędzy tymi właściwościami a właściwościami zwilżającymi badanych surfaktantów w różnego rodzaju układach.

 

Wybrane publikacje:

1. D. Mańko, A. Zdziennicka, J. Krawczyk, B. Jańczuk, Wetting and adsorption properties of n-octyl-β-D-glucopyranoside and  monorhamnolipid in the system polytetrafluoroethylene-solution-air, Colloids Surf. A, 486 (2015) 114-123.

2. A. Zdziennicka, J. Krawczyk, K. Szymczyk, B. Jańczuk, Components and parameters of liquids and some polymers surface tension at different temperature, Colloids Surf. A, 529 (2017) 864-875.

3. J. Krawczyk, Thermodynamic properties of disaccharide based surfactants adsorption at the water-air interface, Colloids Surf. A, 551 (2018) 50-57.

4. A. Zdziennicka, J. Krawczyk, K. Szymczyk, B. Jańczuk, Macroscopic and microscopic properties of some surfactants and biosurfactants, Inter. J. Mol. Sci., 19 (2018) 1934-1951.

5. J. Krawczyk, Solid wettability modification via adsorption of antimicrobial sucrose fatty acid esters and some other sugar-based surfactants, Molecules, 23 (2018) 1-25.