Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Joanna Krawczyk

dr hab. Joanna Krawczyk
Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA ZJAWISK MIĘDZYFAZOWYCH
Telefon
81-537 56 03
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Piątek 9.30-11.30 

Adres

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 3 p.117
20-031 Lublin

O sobie

2004 - tytuł zawodowy magistra chemii 

Tytuł pracy magisterskiej: Zastosowanie układu składającego się z oktenianu kobaltu (II) i żelaza (II) z wodoronadtlenkami ketonów zawierającymi nadtlenek wodoru do inicjowania polimeryzacji wolnorodnikowej

2009 - stopień naukowy doktora nauk chemicznych

Tytuł pracy doktorskiej: Wpływ surfaktantów na zwilżalność wybranych ciał stałych ze szczególnym uwzględnieniem skóry ludzkiej

2019 - stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk chemicznych

Tytuł osiągnięcia naukowego: Struktura wybranych surfaktantów cukrowych a przewidywanie ich właściwości adsorpcyjnych, agregacyjnych i zwilżających


Działalność naukowa

Tematyka badawcza:

Badanie adsorpcyjnych i objętościowych właściwości surfaktantów syntetycznych i naturalnych oraz określanie relacji pomiędzy tymi właściwościami a właściwościami zwilżającymi badanych surfaktantów w różnego rodzaju układach.

Wybrane publikacje:

1. D. Mańko, A. Zdziennicka, J. Krawczyk, B. Jańczuk, Wetting and adsorption properties of n-octyl-β-D-glucopyranoside and  monorhamnolipid in the system polytetrafluoroethylene-solution-air, Colloids Surf. A, 486 (2015) 114-123.

2. A. Zdziennicka, J. Krawczyk, K. Szymczyk, B. Jańczuk, Components and parameters of liquids and some polymers surface tension at different temperature, Colloids Surf. A, 529 (2017) 864-875.

3. J. Krawczyk, Thermodynamic properties of disaccharide based surfactants adsorption at the water-air interface, Colloids Surf. A, 551 (2018) 50-57.

4. A. Zdziennicka, J. Krawczyk, K. Szymczyk, B. Jańczuk, Macroscopic and microscopic properties of some surfactants and biosurfactants, Inter. J. Mol. Sci., 19 (2018) 1934-1951.

5. J. Krawczyk, Solid wettability modification via adsorption of antimicrobial sucrose fatty acid esters and some other sugar-based surfactants, Molecules, 23 (2018) 1-25.

6. J. Karasiewicz, J. Krawczyk, Thermodynamic Analysis of Trisiloxane Surfactant Adsorption and Aggregation Processes, Molecules, 25 (2020) 1-25.

 


Ogłoszenia