Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Anna Kozioł

prof. dr hab. Anna Kozioł
Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA CHEMII ORGANICZNEJ
Telefon
81 537-55-02
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

środy godz. 12 - 14 (kod do spotkań na Teams-ie 3q3o7hc)


ORCID: 0000-0001-5339-7505

Adres

Duża Chemia, p. 503

O sobie

 1975 - tytuł magistra chemii WCh UMCS

 10.1976 – 03.1980 Środowiskowe Studium Doktoranckie Chemii i Biochemii przy oddziale PAN w Poznaniu

 18.04.1980 - obrona pracy doktorskiej pt. "Rentgenograficzne badania struktury lupininy i jej pochodnych" -  promotor prof. dr hab. Zofii Kosturkiewicz (przed Radą Instytutu Chemii UAM w Poznaniu)

 09.1985 - 08.1987 -  krystalograf wydziałowy na University of Florida w Gainesville (USA)

 27.05.1993 - kolokwium habilitacyjne , rozprawa pt. “Geometria i zdolności asocjacyjne czwartorzędowych kationów pochodnych sparteiny i tiobinufarydyny na podstawie badań strukturalnych” (przed Radą Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego)

25.10.1993 - nadany tytuł doktora habilitowanego nauk chemicznych (w zakresie chemii, krystalografii, rentgenografii strukturalnej monokryształów)

2017 - tytuł profesora nauk chemicznych

 

Członek Komitetu Krystalografii PAN (kadencje 1999-2002; 2003-2006; 2007-2010; 2011-2014; 2015-2020; 2020-2024)

Członek redakcji czasopisma Structural Chemistry


Działalność naukowa

KRYSTALOGRAFIA - KRYSTALOCHEMIA - RENTGENOGRAFIA

główna metoda badawcza - rentgenografia strukturalna monokryształów

przedmiot badań - związki organiczne wykazujące aktywność biologiczną

> chemia supramolekularna, kompleksy molekularne, ko-kryształy, kompleksy metali z ligandami organicznymi

> syntezy faz metodą mechanochemiczną (ko-kryształy);  elektrochemiczną, żelową  (kompleksy)