Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Karolina Ludwikowska-Świeboda

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PSYCHOLOGII EMOCJI I OSOBOWOŚCI
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze zimowym (2023/2024)


Konsultacje w formie online (wideokonferencja) odbywają się na platformie Wirtualny Kampus w poniedziałki w godzinach 9.30 - 10.30 (po wcześniejszym uzgodnieniu mailowym: karolina.ludwikowska-swieboda@mail.umcs.pl)


Link do konsultacji


Konsultacje w formie stacjonarnej odbywają się w poniedziałki w godzinach 10.30-11.30 (Instytut Psychologii, U. Głęboka 45, pok. B.4.21).


O sobie

Ogólne informacje:

-  doktor nauk społecznych w zakresie psychologii (praca doktorska "Styl przywiązania i jakość relacji ze współmałżonkiem a radzenie sobie z żałobą po jego śmierci")

Zainteresowania naukowe:

-  psychologiczne aspekty doświadczania żałoby i utraty

-  teoria przywiązania

-  psychoterapia (w podejściu systemowym i psychodynamicznym)

-  psychologia różnic indywidualnych


Działalność naukowa

Artykuły naukowe opublikowane w recenzowanych czasopismach

Ludwikowska-Świeboda, K. (2022). Adult Attachment Styles and Psychosocial Health. Journal of Education, Health and Sport, 12(8), 36-51.

Ludwikowska-Świeboda, K. (2022). A sudden and unexpected death of a spouse and the severity of symptoms of complicated grief and Post-Traumatic Stress Disorder. Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio49(1), 191-203.

Sekowski, M., & Ludwikowska-Świeboda, K. (2022). Polish adaptation of the quality of relationships inventory—Bereavement version. Death Studies, 46(9), 2179-2186.

Ludwikowska-Świeboda, K. (2020). Attachment style and experiencing the symptoms of complicated grief after the death of a spouse – preliminary research among widowed women. Psychiatria i Psychologia Kliniczna, 20 (2), 112–121.

Ludwikowska-Świeboda, K., Lachowska, B. (2019). Polish version of the Inventory of Complicated Grief-preliminary validation. Psychiatria Polska, 53(5), 1069-1086.

Lachowska, B., Ludwikowska, K. (2017). Wyniki wstępnej walidacji polskiej wersji Skali Tolerancji Niejednoznaczności Wielorakich Typów Bodźców. Roczniki Psychologiczne, 20(4), 855-894.

Ludwikowska, K., Steuden, S. (2017). Radzenie sobie ze stratą i sposób doświadczania śmierci rodzica przez osoby dorosłe pochodzące z rodzin alkoholowych i niealkoholowych, Polskie Forum Psychologiczne, 22(1), 20-39.

Dziwota, K., Dudek, A., Szpak, A., Ludwikowska, K., Kowalski, D., Dziwota, E., Olajossy, M. (2016). Value preferences in individuals with low and high self-esteem. Current Problems of Psychiatry, 17(2), 97-106.

Artykuły naukowe opublikowane w recenzowanych książkach

Ludwikowska, K. (2017). Samotne rodzicielstwo w sytuacji zaginięcia współmałżonka, W: D. Opozda, M. Leśniak (red.) Rodzicielstwo w wybranych zagadnieniach pedagogicznych (s. 149 - 158). Lublin: Wydawnictwo Episteme.

Ludwikowska, K. (2017). Żałoba po utracie bliskiej osoby w traumatycznych okolicznościach, W: D. Opozda, M. Parzyszek (red.), Rodzina w sytuacji straty bliskiej osoby (s.161-174), Lublin: Wydawnictwo Episteme.

Ludwikowska, K. (2017). Uwarunkowania zdrowia psychospołecznego dzieci i młodzieży doświadczających żałoby. W: J. Chmielewski, A. Kasperczyk, M. Szpringer (red.), Ochrona, prewencja i profilaktyka zdrowia (s. 125-136), Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska Państwowy Instytut Badawczy.

Ludwikowska, K. (2016). „Bliscy boją się być blisko, żeby nie być dalej” – jakość relacji małżeńskiej a syndrom pustego gniazda. W: M. Brzeziński, J. Jęczeń, R. Podpora (red.) Dialog z młodymi o małżeństwie i rodzinie (s. 49-63) Lublin: Gaudium.

Lachowska, B., Ludwikowska, K. (2015). Kryzys w wymiarze rodzinnym – rodzina w obliczu utraty. W: A. Chyczewska, I. Kijowska (red.), Człowiek w obliczu kryzysu – różne wymiary kryzysu. Przyczyny – konsekwencje – możliwości przeciwdziałania (s. 105 – 118), Elbląg: Wydawnictwo PWSZ.