Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Monika Kowalska

Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA SYSTEMÓW POLITYCZNYCH I PRAW CZŁOWIEKA
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

pt. - godz. 11.00 - 13.00


kod do Zespołu "Konsultacje": jy43jxe

Ogłoszenia

KODY dostępu do zajęć online na platformie MSTeam w semestrze letnim 2021/22:

   * dla 2 roku Politologia/licencjat - przedmiot "System polit. RP" - wykład

 • nazwa zespołu : Politologia/Wy SPRP/ 2022
 • kod dostępu:23paqom

 * dla 2 roku Stosunki międzynarodowe/licencjat - przedmiot "System polit. RP" - wykład

 • nazwa zespołu : SM/Wy SPRP /2022
 • kod dostępu: fr1l9os

 * dla 3 roku Bezpieczeństwo narodowe/dzienne - przedmiot "Stany nadzwyczajne w państwie"

 • nazwa zespołu : Stany nadzw. / BN 2022
 • kod dostępu: jltacd

* dla 3 roku Bezpieczeństwo narodowe/zaoczne - przedmiot "Stany nadzwyczajne w państwie"

 • nazwa zespołu : Stany nadzw. / BN 2022 / st. zaoczne
 • kod dostępu: c2pg18l

 * dla 1 roku Bezpieczeństwo narodowe/zaoczne - przedmiot "Ustrój polit. RP"

 • nazwa zespołu : UPRP / BN 2022 / st. zaoczne
 • kod dostępu: a6wtunb

 * dla 1 roku  studiów magisterskich (BN+SM+POL.) - przedmiot "seminarium magisterskie"

 • nazwa zespołu : sem. mgr / 2022
 • kod dostępu: v927jxu