Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Andrzej Kowalczyk

dr hab. Andrzej Kowalczyk
Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA ANGLISTYKI I AMERYKANISTYKI
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

KONSULTACJE/ OFFICE HOURS

semestr letni / summer semester

Wt / Tue 12:20-13:05 (526)
Śr / Wed 9:45-10:30 (526)

lub w innym terminie, po wcześniej-szym umówieniu się (Teams/526)

or by appointment

___________________________________


Działalność naukowa

Zespół Badań Kognitywnych nad Tekstem Literackim i Filmem

https://www.umcs.pl/pl/zespol-badan-kognitywnych-nad-tekstem-literackim-i-filmem,23230.htm

zainteresowania naukowe

nadnaturalne/nadprzyrodzone (the supernatural) w literaturze; twórczość Charlesa Williamsa; poetyka kognitywna; utopia i dystopia w literaturze i filmie; dramat średniowieczny

ważniejsze publikacje

książki

 • Justyna Galant and Andrzej Sławomir Kowalczyk, eds. Opalescent Worlds: Studies in Utopia. Festschrift in Honour of Artur Blaim. Lublin: Maria Curie-Skłodowska University Press, 2021. 
 • Andrzej Sławomir Kowalczyk. Forms and Shadows: A Cognitive-Poetic Reading of Charles Williams's Fiction. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2017.
 • Anna Kędra-Kardela and Andrzej Sławomir Kowalczyk, eds. Expanding the Gothic Canon. Studies in Literature, Film and New Media. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2014.
 • Katarzyna Pisarska and Andrzej Sławomir Kowalczyk, eds. The Lives of Texts. Exploring the Metaphor. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2012.
 • Andrzej Sławomir Kowalczyk. The Voice of God, the Voice of Man. Religious Discourse in Late Medieval English Drama. Lublin: UMCS, 2007.

rozdziały w monografiach wieloautorskich/artykuły

 • Anna Kędra-Kardela i Andrzej Sławomir Kowalczyk. "Poetyka kognitywna dwie dekady później. Rozważania wokół drugiego wydania Cognitive Poetics Petera Stockwella (2020)"
  Przestrzenie teorii 35 (2021), ss. 331-345.
 • Andrzej Sławomir Kowalczyk. „‘I know not […] what I myself am’: Conceptual Integration in Susan Heyboer O’Keefe’s Frankenstein’s Monster (2010).” Lublin Studies in Modern Languages and Literature 43(2) 2019: 109-123. DOI: 10.17951/lsmll.2019.43.2.109-12.
 • Andrzej Sławomir Kowalczyk. „Spiritual Conflicts in the Novels of Charles Williams”. In A. Knapik et al., eds. Ways to Religion. Vol 2. Wrocław-Washington D.C.: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Filologicznej we Wrocławiu, 2018. 61-76.
 • Andrzej Sławomir Kowalczyk. „Paradoxes of Transrobotism: an Anti-Transhumanist Reading of Chris Columbus’s Bicentennial Man.” Roczniki Humanistyczne. Anglica. 66:11(2018)  (Zeszyt specjalny): 137-150. DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rh.2018.66.11s-11.
 • Andrzej Sławomir Kowalczyk. "Narrative Spaces in Charles Williams’s The Greater Trumps". In Urszula Terentowicz-Fotyga, ed. Space in Literature: Method, Genre, Topos. Berlin: Peter Lang, 2018. 47-74.
 • Andrzej Sławomir Kowalczyk. „Through the Ironic Eye: Science and Scientific Experiments in Marcin Wolski’s Satirical Dystopia Laboratory No.8.” In Márcia Lemos i Miguel Ramalhete Gomes, eds. Exchanges between Literature and Science from the 1800s to the 2000s: Converging Realms. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2017. 46-61.
 • Andrzej Sławomir Kowalczyk. 'Deixis in Charles Williams's "Et in Sempiternum Pereant"' Zagadnienia Rodzajów Literackich 59/117 (2016): 25-36.
 • Andrzej Sławomir Kowalczyk. 'Trzeci Inkling: motywy religijne i filozoficzne w powieściach Charlesa Williamsa.' In Alena Androsik, Kinga Rybarczyk, o. Piotr Anicet Gruszczyński, eds. Legendy uświęcone: Twórczość J.R.R. Tolkiena a chrześcijaństwo. Lublin: Wydawnictwo KUL 2016. 203-220.
 • Andrzej Sławomir Kowalczyk. 'Environmental Nonviolence in the BBC Young-Children Animation Bob the Buider: Bob's Big Plan (2004). Language, Culture, Politics: International Journal 1(2016): 166-167.
 • Andrzej Sławomir Kowalczyk. 'Images of Academia in Charles Williams's Fiction.' In Ludmiła Gruszewska Blaim and Merritt Moseley, eds. Images of Academia in Fact and Fiction. Frankfurt am Main: Peter Lang 2016. 219-231.
 • Andrzej Sławomir Kowalczyk. 'A Minor Apocalypse? The Apocalyptic in Charles Williams's Shadows of Ecstasy.' Roczniki Humanistyczne. Anglica. LXIII, 11(2015): 245-257.
 • Andrzej Sławomir Kowalczyk. 'Destructive delight: Conceptual Blending in Charles Williams's Vision of Satanic Rituals in War in Heaven.' In Czemiel, Grzegorz et al., eds. Visions and Revisions: Studies in Literature and Culture. Peter Lang: Frankfurt am Main, 2015. 149-158.
 • Andrzej Sławomir Kowalczyk. 'Charles Williams's Shadows of Ecstasy: Cognitive aspects of character interpretation.' In Węgrodzka, Jadwiga, ed. Characters in Literary Fictions. Peter Lang: Frankfurt am Main, 2015. 95-112.
 • Andrzej Sławomir Kowalczyk. 'Reduce, Reuse, Recycle! The BBC Children's Animation Bob the Builder, Project: Build It as an Ecotopia.' In Klonowska, Barbara, Zofia Kolbuszewska, and Grzegorz Maziarczyk, eds. (Im)perfection Subverted, Reloaded and Networked: Utopian Discourse across Media. Peter Lang: Frankfurt am Main, 2015. 71-94.
 • Andrzej Sławomir Kowalczyk. 'The World in (Dis)harmony: Yevgeni Sherstobitov's The Andromeda Nebula.' In Artur Blaim and Ludmiła Gruszewska Blaim, eds. Mediated Utopias: From Literature to Cinema. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2015. 109-129.
 • Anna Kędra-Kardela and Andrzej Sławomir Kowalczyk. 'The Gothic Canon: Contexts, Features, Relationships, Perspectives.' In Expanding the Gothic Canon... Peter Lang: Frankfurt am Main, 2014. 13-49.
 • Andrzej Sławomir Kowalczyk. ‘On the Margin of Dystopia: Notes on the Introduction to Stanislaw Lem’s Memoirs Found in a Bathtub.’ In Vieira, Fatima, ed. Dystopia(n) Matters: On the Page, on Screen, On Stage. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2013. 155-163.
 • Andrzej Sławomir Kowalczyk. 'The Myth of Lilith in Charles Williams's Descent Into Hell.' In The Lives of Texts... Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2012. 19-36.
 • Andrzej Sławomir Kowalczyk. ‘A Liberal Dystopia? Ideology and Religion in Operacja „Chusta” [Operation ‘Veil’] by Tomasz Terlikowski.’ In Blaim, Artur and Ludmiła Gruszewska Blaim, eds. Spectres of Utopia. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2012. 236-246.
 • Andrzej Sławomir Kowalczyk. ‘Between Dystopia and Eutopia: Andrei Tarkovsky’s Stalker.’ In Gruszewska Blaim, Ludmiła and Artur Blaim, eds. Imperfect Worlds and Dystopian Narratives in Contemporary World Cinema. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2011. 111-130.
 • Andrzej Sławomir Kowalczyk. ‘Transgresje czasu i przestrzeni w dramacie bożonarodzeniowym Charlesa Williamsa The Seed of Adam (1936).’ In Kędzierska, Aleksandra and Irmina Wawrzyczek, eds. O wyższości Świąt Bożego Narodzenia. Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2009. 181-190.

Ogłoszenia

Odwołuję zajęcia i konsultacje w dn. 27.02-03.03.2023 r. (wyjazd służbowy w ramach grantu)