Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Krzysztof Kotuła

dr Krzysztof Kotuła
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA LINGWISTYKI STOSOWANEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
http://pl-call.pl/grupy-tematyczne/gry/
https://umcs-pl.academia.edu/KKotula
orcid.org/0000-0002-9113-7779
Konsultacje

Semestr zimowy 2022/2023


wtorek 14.00-15.00, s. 331, Kronos


czwartek 11.20-12.20, MS Teams

Adres

Dom Studenta Zaocznego UMCS, ul. Sowińskiego 17
20-031 Lublin

O sobie

Wykształcenie:
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filologii Romańskiej, rok ukończenia - 2003
Uniwersytet Jagielloński, stopień doktora nauk humanistycznych - 2009

Praca zawodowa:
Wydział Humanistyczny UMCS, Instytut Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej, od 2011

Zainteresowania naukowe:
glottodydaktyka, nowe technologie w nauczaniu języków obcych, literatura francuskiego średniowiecza, paleografia i kodykologia

Stypendia zagraniczne:
Stypendium Rządu Francuskiego - Uniwersytet Aix-Marseille I, IX. 2003 - VI. 2004
Narodowe Centrum Badań Naukowych (CNRS), Orlean, IX. 2005 - VI. 2006

Granty:
Udział w grancie "Historia kolekcji rękopisów romańskich w księgozbiorze „berlińskim” w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie", projekt realizowany w ramach wsparcia udzielonego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, V. 2008 - IV. 2011. WWW: http://info.filg.uj.edu.pl/fibula/pl/manuscripts/103

Ważniejsze publikacje:
1. 2005 Narcisse et l’amant ou le non-dit chez Guillaume de Lorris, Romanica Cracoviensia, t. 5, Le dit et le non-dit, red. M. Świątkowska i W. Rapak, Wyd. UJ, Kraków 2005, str. 73-80.

2. 2005 Od tekstu do ilustracji : problem przekładalności tekstu literackiego na język obrazu na przykładzie dziesięciu portretów z Powieści o Róży Guillaume’a de Lorris, w Materiały pokonferencyjne z VIII Spotkania Specjalistów Dawnych Literatur Romańskich Kraków, 3-5 grudnia 2005, red. Monika Surma-Gawłowska, Leksem, Łask 2007, str. 319-324.

3. 2007 Deux méthodes de structuration du texte : le cas des mss Londres, British Library, Royal 19 B XII et Rouen, Bibliothèque Municipale 1056, Scriptorium, t. 61, Gandawa 2007, str. 170-179.

4. 2007 Le dieu d’amour, l’amant et la rose ou un problème de géométrie, Studia Litteraria, t. 2, Kraków 2007, str. 67-78.

5. 2008 Finances of the Kingdom of France in four Manuscripts of the Berlin collection, Fibula newsletter, t. 1, Kraków 2008, str. 30-35.

6. 2009 Nicolas Halma’s unpublished work, Fibula newsletter, t. 2, Kraków 2009, str. 15-21.

7. 2010 Jean-Louis Chanal and his Version of the Treatise Dissertation sur la nature et la propagation du feu, Fibula newsletter, t. 4, Kraków 2010, str. 23-31.

8. 2010 The First French Translation of Plutarch’s Apophthegmata? Ms. Gall. Quart. 91 From the Berlin Collection, Fibula newsletter, t. 5, Kraków 2010, str. 13-18.

9. 2010 Le rôle des images dans l’apprentissage des langues étrangères. Pratiques modernes et médiévales, w Enseigner le FLE aux débutants à la philologie romane. Nouveaux défis, red. Halina Grzmil-Tylutki i Ewa Krakowska-Krzemińska, Kraków, Wyd. UJ, 2010, str. 149-159.

10. 2011 An eighteenth-century collection of political songs manuscripts gall. quart. 123-128 from the Berlin Collection, Fibula newsletter, t. 6, Kraków 2011, str. 27-32.

11. 2011 Le Ms. Czart. 2920 de la Bibliothèque de Princes Czartoryski (Cracovie, Pologne). Une copie mal connue du Roman de la Rose, w Nouvelles de la Rose. Actualité et perspectives du Roman de la Rose, red. Dulce Mª González i Mª del Pilar Mendoza Ramos, Secretariado de Publicaciones de la Universidad de La Laguna, 2011, str. 43-58.

12. 2012 Gra komputerowa na lekcji języka obcego, Języki obce w szkole 3/2012, str. 122-124.

13. 2012 Créer un environnement interactif en classe de FLE, Neofilolog 39, str. 147-156.

14. 2013 Od cRPG do gier logicznych. Rozważania na temat użycia gier komputerowych w kontekście glottodydaktycznym. Homo Ludens 5, str. 129-137.

15. 2013 Edycja i produkcja materiałów audiowizualnych w ramach nauki języka obcego. Nowe technologie a rozwijanie kompetencji ogólnych i językowych, w Dydaktyka językowa a kompetencje ogólne, red. Joanna Stańczyk, Elżbieta Nowikiewicz, Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy, str. 237-246.

16. 2014 Les TICE dans l’enseignement du FLE : le cas de la prononciation, Romanica Cracoviensia 14 (2), str. 112-124.

17. 2014 Réfléchir sur les TICE en classe d’anglais: cas des enseignants en formation initiale, Neofilolog 43 (1), str. 81-93.

18. 2014 Computer games and language skills development, w Language Skills. Traditions, Transitions and Ways Forward, red. Halina Chodkiewicz, Magdalena Trepczyńska, Cambridge Scholars Publishing, str. 386-399.

19. 2014 O pracy z kamerą na lekcji języka obcego słów kilka, w Indywidualizacja nauczania języków obcych. Badania i praktyka, red. Joanna Małocha, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, str. 34-43

20. 2015 New technologies and classroom interaction. Computer-enhanced ludic techniques in language learning, w Insights into Technology Enhanced Language Pedagogy, red. A. Turula, B. Mikołajewska, Peter Lang, str. 81-92.

21. 2015 Les pratiques innovatrices en classe de langues. L’édition et la production des films dans l’enseignement de FLE, Studia Romanica Posnaniensia XLI/3, str. 47-61.