Jednostki i pracownicy - książka adresowa

mgr Piotr Kotowski

Stanowisko
specjalista -kustosz zbioru filmowego
Jednostki
DZIAŁ PROGRAMOWO-ARTYSTYCZNY
Telefon
tel. (81) 533 32 01 w. 115
Adres e-mail
Wyświetl

O sobie

Kino studyjne „Chatka Żaka” UMCS , Dyskusyjny Klub Filmowy „Bariera”

Animator kultury filmowej, od 1975 r. prowadzi DKF „Bariera” a od 1979 r.kino studyjne „Chatka Żaka”. Absolwent filologii polskiej UMCS. Organizator wielu przeglądów i imprez filmowych, także o charakterze ogólnopolskim m.in. autor programu filmowego na festiwalach kultury studenckiej: FAKT w Bolesławcu (1979) i FAMA w Świnoujściu (1984), dyrektor programowy Lubuskiego Lata Filmowego w Łagowie (1991) oraz – dwukrotnie – Ogólnopolskiego Seminarium Polskiej Federacji DKF (Lublin 1999 i 2002).

Zajmuje się publicystyką filmową i tłumaczeniem dialogów do filmów wchodzących na polskie ekrany. Współzałożyciel (1992 r.) firmy dystrybucyjnej Black Cat. Od 1999 r. wiceprzewodniczący Polskiej Federacji DKF, a od 2003 r. przewodniczący Stowarzyszenia Filmowego CinéEuropa. Członek jury na międzynarodowych festiwalach filmowych (Locarno, Karlowe Wary, Czelabińsk, Planete Doc Festival). Pomysłodawca i rektor otworzonej w 2000 r. Letniej Akademii Filmowej w Zwierzyńcu. Ekspert Sieci Kin Studyjnych.