Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Małgorzata Kostka-Szymańska

dr Małgorzata Kostka-Szymańska
Stanowisko
adiunkt dydaktyczny
Jednostki
KATEDRA PSYCHOLOGII EDUKACYJNEJ I DIAGNOZY PSYCHOLOGICZNEJ
Telefon
(81) 537-60-98
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

dla studentów :


poniedziałek 16.30 - 17.30


środa 11.15 - 12.15


Konsultacje w semestrze letnim odbywają się w trybie zdalnym (video-konferencja) oraz w trybie stacjonarnym  po wcześniejszym zgłoszeniu drogą mailową malgorzata.kostka-szymanska@mail.umcs.pl (dotyczy obu form konsultacji).


Tryb stacjonarny, poniedziałek: 16.30 - 17.30: Instytut Psychologii UMCS, pokój 4.23; ul. Głęboka 45, Lublin


Tryb zdalny, środa: 11.15 - 12.15: https://kampus.umcs.pl/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=369844


Dyżur Instytutowy:


Wtorek 9:30 - 11:30


 

Adres

ul. Głęboka 45
20-612 Lublin

O sobie

Koordynator Kierunku Psychologia

Przewodnicząca Zespołu Programowego

Koordynator Praktyk EuroPsy (Europejski Certyfikat Psychologa)

 

Zainteresowania naukowe i dydaktyczne:

- psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia, psychologia edukacyjna ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości oraz zaburzeń w rozwoju funkcji poznawczych u dzieci i młodzieży,

- diagnoza psychologiczna poziomu rozwoju, w tym diagnoza inteligencji dzieci, młodzieży i dorosłych,

- specyfika diagnozy rozwoju intelektualnego dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi.


Działalność naukowa

Wybrane publikacje naukowe:

Kostka-Szymańska M., Kuśpit M. (2021). Edukacja włączajaca w kształceniu dzieci z problemami rozwojowymi, Pedagogika społeczna, Nr 1-2 (79-80), 251-259.

Kostka-Szymańska M. (2018). Rola wybranych sprawności fonologicznych w twórczości językowej dziecka, Annales sectio J Pedagogia-Psychologia vol 31, No 3, 39-50.

Redakcja tomu Annales sectio J Pedagogia-Psychologia, vol 31, No 3 (2018) Edukacyjne i kliniczne konteksty rozwoju człowieka w cyklu życia.

Kostka – Szymańska M., Krasowicz – Kupis G. (2017). Diagnoza rozwoju intelektualnego dzieci z zaburzeniami czytania i pisania /w:/ A. Domagała, U. Mirecka (red.) Zaburzenia komunikacji pisemnej. Harmonia Universalis, Gdańsk, 648-668.

Kostka-Szymańska M. (2017). Cognitive development of school children - operational thinking in the norm and pathology, Ludinoznavci studii. Pedagogika ISSN 2313-2094 e-ISSN 2413-2039, 5/37, Drohobycz, 71-78.

Kostka-Szymańska M., Krasowicz-Kupis G. (red.) (2007) Dysleksja – problem znany czy nieznany?, Lublin: Wydawnictwo UMCS.