Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Małgorzata Kostka-Szymańska

Telefon
(81) 537-60-98
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

dla studentów :


Konsultacje w semestrze letnim 2022/23 odbywają się w trybie w trybie stacjonarnym; proszę o wcześniejsze zgłoszenie spotkania drogą mailową: malgorzata.kostka-szymanska@mail.umcs.pl


wtorek: 9.00 - 10.00; Instytut Psychologii UMCS, pokój 4.23; ul. Głęboka 45, Lublin


środa: 8.30 - 9.30; Instytut Psychologii UMCS, pokój 4.23; ul. Głęboka 45, Lublin


Dyżur Instytutowy:


wtorek: 10.00 - 13.00


 

Adres

ul. Głęboka 45
20-612 Lublin

O sobie

Koordynator Kierunku Psychologia

Przewodnicząca Zespołu Programowego

Koordynator Praktyk EuroPsy (Europejski Certyfikat Psychologa)

Kierownik studiów podyplomowych "Psychologia edukacyjna z przygotowaniem pedagogicznym" - studia finansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki

Zainteresowania naukowe i dydaktyczne:

- psychologia rozwoju człowieka w cyklu życia, 

- psychologia edukacyjna ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości oraz zaburzeń w rozwoju funkcji poznawczych u dzieci i młodzieży,

- diagnoza psychologiczna poziomu rozwoju, w tym diagnoza inteligencji dzieci, młodzieży i dorosłych,

problemy diagnozy rozwoju intelektualnego dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi (ASD, ADHD, niepełnosprawność intelektualna)


Działalność naukowa

Wybrane publikacje naukowe:

Kostka-Szymańska, M., Krasowicz-Kupis, G. (2022). Ocena rozwoju intelektualnego dzieci z wybranymi zaburzeniami neurorozwojowymi. Podręcznik dla studentów i praktyków. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Kostka-Szymańska M., Kuśpit M. (2021). Edukacja włączajaca w kształceniu dzieci z problemami rozwojowymi, Pedagogika społeczna, Nr 1-2 (79-80), 251-259.

Kostka-Szymańska M. (2018). Rola wybranych sprawności fonologicznych w twórczości językowej dziecka, Annales sectio J Pedagogia-Psychologia vol 31, No 3, 39-50.

Redakcja tomu Annales sectio J Pedagogia-Psychologia, vol 31, No 3 (2018) Edukacyjne i kliniczne konteksty rozwoju człowieka w cyklu życia.

Kostka – Szymańska M., Krasowicz – Kupis G. (2017). Diagnoza rozwoju intelektualnego dzieci z zaburzeniami czytania i pisania /w:/ A. Domagała, U. Mirecka (red.) Zaburzenia komunikacji pisemnej. Harmonia Universalis, Gdańsk, 648-668.

Kostka-Szymańska M. (2017). Cognitive development of school children - operational thinking in the norm and pathology, Ludinoznavci studii. Pedagogika ISSN 2313-2094 e-ISSN 2413-2039, 5/37, Drohobycz, 71-78.

Kostka-Szymańska, M. (2016). The maturity of thinking and the success in learning to read in children. Studium Vilnese A ISSN 1648-7907, vol.13.,181-184.

Kostka-Szymańska, M. (2015). Językowe determinanty rozumienia wyrażeń figuratywnych przez dzieci w wieku szkolnym. W:  K. Denek, A. Kamińska, P. Oleśniewicz (red.) Edukacja jutra. Wokół problemów wychowania i kształcenia dzieci najmłodszych (s. 125-137). Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza Humanitas.

Kostka – Szymańska, M., Wiejak, K. (2013). Qualitative analysis of the interpretation of proverbs by children and youth. Acta Neuropsychologica 11 (4), 383-401.

Kostka-Szymańska, M., Siudem, A. (2013) (red.). Zrozumieć człowieka – zrozumieć świat, t.1. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Kostka-Szymańska, M. (2013). Twórczość językowa dzieci w wieku przedszkolnym na podstawie tworzenia wierszy. W: M. Kuśpit (red.) Barwy twórczości (s.147-158). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

 Markiewicz, K., Kaczmarek, B., Kostka-Szymańska, M. (2011). Disabled youth in the face of globalization. Is life In the global village Any better? W: B.L.J. Kaczmarek, G. E. Kwiatkowska, K. Markiewicz (ed.) Youth Facing the Challenges of Globalization (55-65). Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Markiewicz, K., Kaczmarek, B., Kostka-Szymańska, M. (2010). Cechy osobowości a decyzje adolescentów dotyczące planów edukacyjnych i zawodowych. Psychologia Rozwojowa 15, 3, 57-70.

Kostka-Szymańska, M., Krasowicz-Kupis, G., Pietras, I. (2009). Przegląd narzędzi diagnostycznych do oceny czytania i pisania stosowanych w polskim poradnictwie. W: G. Krasowicz – Kupis (red.) Diagnoza dysleksji. Najważniejsze problemy. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.

Kostka-Szymańska M., Krasowicz-Kupis G. (red.) (2007) Dysleksja – problem znany czy nieznany?, Lublin: Wydawnictwo UMCS.