Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Mariusz Korzeniowski

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA HISTORII XVI-XIX W. I EUROPY WSCHODNIEJ
Telefon
81 537 26 56
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


Wtorek  - 8.00 - 9.00


Środa - 14.00 - 15.00


pokój nr 333


 


Konsultacje w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023

Adres

pl. M. Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin

Działalność naukowa

Wybrane publikacje:

M. Korzeniowski, За Золотими ворітьми. Суспільно-культурна діяльність поляків у Києві в 1905–1920 роках, Київ 2015, 654 c.

K. Latawiec, M. Korzeniowski, D. Tarasiuk, Polacy w guberni połtawskiej na przełomie XIX i XX wieku, Lublin 2016, 286 s.

M. Mądzik, M. Korzeniowski, K. Latawiec, D. Tarasiuk, Поляки в центральній та східній Україні у 1832-1921 роках, Київ 2017, 288 c.

M. Korzeniowski, K. Latawiec, D. Tarasiuk, Uchodźcy polscy w księgach metrykalnych parafii rzymskokatolickich archidiecezji mohylewskiej i diecezji tyraspolskiej (Charków, Kazań, Ługa, Moskwa, Saratów, Lublin 2017, 348 s.

M. S. Korwin-Kossakowski, Diariusz, t. 2, (połowa kwietnia–31 grudnia 1917), red. D. Tarasiuk, M. Korzeniowski, K. Latawiec, wyd. UMCS, Lublin 2016.

M. S. Korwin-Kossakowski, Diariusz, t. 3, (1 stycznia–31 grudnia 1918), red. M. Korzeniowski, D. Tarasiuk, K. Latawiec, wyd. UMCS, Lublin 2016,

M. Korzeniowski, Polacy w Kijowie wobec Wielkiej Wojny,[w: ] W cieniu walczących imperiów. Europa Wschodnia w I wojnie światowej, red.  M. Figura. B. Garczyk,  M. Lachowicz, T. Nakoneczny, Poznań 2016, s. 261-273,

M. Korzeniowski, Walka o świadomość narodową uchodźców z ziem polskich w Rosji w latach 1915-1918, [w:] Migracje a tożsamość narodowa  mieszkańców Europy Wschodniej w XIX i na początku XX wieku, red. D. Michaluk, Ciechanowiec 2016, s. 189-200.

M. Korzeniowski,Поляки в культурному житті Києва в роки Першої світової війни, [w:] Живучи в модерному місті: Киів кінця ХІХ-середини ХХ століть, ред. О. Бетлій, К. Диса, О. Мартинюк, Киів 2016, c. 229-239.

D. Tarasiuk, M. Korzeniowski, Політична діяльність польського націонал-демократичного табору в Києві у 1 1917 році  [w:] Живучи в модерному місті: Киів кінця ХІХ-середини ХХ століть, ред. О. Бетлій, К. Диса, О. Мартинюк, Киів 2016, c. 240-252.

M. Korzeniowski, O kijowskich Polakach w latach 1915-1918 w świetle wspomnień, [w:]  Polskie dziewiętnastowieczne pamiętniki i listy z Ziem Zabranych – rola i miejsce w badaniach historycznych, red. W. Caban, L. Michalska-Bracha,Kielce 2017, s. 345-353.

M. Korzeniowski, Refugees from Polish territories in Russia during the First World War, [w:] Europe on the Move: Refugees in the Era of the Great War, red. P. Gatrell, L. Zhvanko, pp. 66-87.

M. Korzeniowski, Wojna na Lubelszczyźnie w latach 1914-1915 w świetle wspomnień, „Przegląd Wschodnioeuropejski”, t. VIII:2017, z. 2, s. 11-21.

M. Korzeniowski, Polacy w Rosji wobec Aktu 5 listopada 1916 r., „Historia Slavorum Occidentis”, 2017, nr 2(13), s. 70-84.

M. Korzeniowski, Działalność mińskich Polaków w latach 1917-1918 w świetle publikacji „Dziennika Mińskiego”, „Res Historica”, t. 43:2017, s. 109-126.