Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Krzysztof Kochanek

prof. dr hab. Krzysztof Kochanek
Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA LOGOPEDII I JĘZYKOZNAWSTWA STOSOWANEGO
Telefon
601395930
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Witam,


Zapraszam na konsultacje we wtorki od godz. 7.30 do 9.00 lub w piątki od 7.00 do 9.00


Pozdrawiam


Krzysztof Kochanek

Adres

Szaserow 137 m 17
04-363 Warszawa

O sobie

Jestem specjalistą w zakresie inżynierii biomedycznej, audiologii oraz badań elektrofizjologicznych narządu słuchu. Reprezentuję dziedzinę nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Posiadam tytuł prof. dr hab. n. med. i n. o zdr.

Jestem głównym twórcą obiektywnej metody oceny progu słyszenia za pomocą słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu, która stała się standardową metodą w badaniach słuchu u małych dzieci w Polsce oraz współtwórcą kilku urządzeń do badań przesiewowych i diagnostycznych słuchu. Zrealizowałem szereg prac naukowo-badawczych i rozwojowych, które w wielu wypadkach zakończyły się wdrożeniem do praktyki klinicznej nowych metod badawczych i diagnostycznych oraz urządzeń do badań narządu słuchu i równowagi, które są stosowane z powodzeniem w licznych ośrodkach audiologicznych. Byłem promotorem 4 doktoratów oraz opiekunem 99 prac licencjackich i magisterskich z dziedziny audiologii i nauk o zdrowiu.

W latach 2007-2020 pełniłem funkcję koordynatora programów badań przesiewowych słuchu u dzieci szkolnych ze szkół podstawowych z terenów wiejskich i małych miast oraz Warszawy. Programy te objęły ponad 800 000 dzieci.

Zostałem odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi.


Działalność naukowa

Moja działalność naukowa i wdrożeniowa dotyczy audiologii, otolaryngologii oraz inżynierii biomedycznej, a w szczególności słuchowych potencjałów wywołanych. Jestem współautorem ponad 260 publikacji naukowych, w tym 181 oryginalnych prac naukowo-badawczych (37 w czasopismach z listy filadelfijskiej), 18 publikacji książkowych (autor rozdziałów), 1 monografii, 61 publikacji innego rodzaju (prace poglądowe i przeglądowe, opisy przypadków itp.).Jestem członkiem wielu towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych, m.in. pełnię funkcję sekretarza  Komitetu Nauk Klinicznych PAN, jestem członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej, Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz członkiem zarządu międzynarodowego towarzystwa naukowego International Evoked Response Audiometry Study Group. Pełnię funkcję Sekretarza Naukowego w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu.