Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Przemysław Pączkowski

dr Przemysław Pączkowski
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA CHEMII POLIMERÓW
Telefon
+48 81 524 22 51 w. 114
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://www.researchgate.net/profile/Przemyslaw_Paczkowski
https://orcid.org/0000-0002-1704-1648
Konsultacje

Rok Akademicki 2022/23: Semestr Zimowy


W związku z panującą sytuacją epidemiczną konsultacje odbywają się wyłącznie mailowo oraz w trybie zdalnym na platformie TEAMS.

Adres

ul. Gliniana 33/3
20-614 Lublin

O sobie

Edukacja

4 Lipiec 2011 - Licencjat (Chemia, specjalność: Chemia podstawowa i stosowana) Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, POLSKA
Polimeryzacja strąceniowa w syntezie porowatych mikrosfer polimerowych
Promotor: Dr Marta Grochowicz

15 Kwiecień 2013 - Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe w zakresie "Nauczyciel chemii", Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, POLSKA

27 Czerwca 2013 - Magisterium (Chemia, specjalność: Chemia podstawowa i stosowana, specjalizacja: Materials chemistry) Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, POLSKA
Synteza polimerowych mikrosfer 4VP-TRIM metodą polimeryzacji jednokrotnego spęczniania
Promotor: Prof. dr hab. Barbara Gawdzik

27 Września 2021 - Doktorat (Dziedzina: dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, Dyscyplina: nauki chemiczne, Specjalności: chemia organiczna, chemia polimerów) Instytut Nauk Chemicznych, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, POLSKA
Synteza i charakterystyka funkcjonalnych, porowatych mikrosfer polimerowych
Promotor: Prof. dr hab. Barbara Gawdzik

 Zatrudnienie

 • asystent, Zakład Chemii Polimerów, Wydział Chemii, UMCS (1.10.2018 - 30.09.2019)
 • asystent, Katedra Chemii Polimerów, Instytut Nauk Chemicznych, Wydział Chemii, UMCS (1.10.2019 - 30.09.2022)
 • adiunkt, Katedra Chemii Polimerów, Instytut Nauk Chemicznych, Wydział Chemii, UMCS (od 1.10.2022)

 Nagrody i wyróżnienia

 • Nagroda Rektora za wysoko punktowany artykuł naukowy (2020)
 • Nagroda Rektora Zespołowa za wysoko punktowany artykuł naukowy (2021)
 • Nagroda Rektora Zespołowa za wysoko punktowany artykuł naukowy (2021)
 • Nagroda Rektora za wysoko punktowany artykuł naukowy (2022)

Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe

 • heterogeniczne techniki polimeryzacji
 • badanie struktury porowatej materiałów polimerowych
 • chemiczna modyfikacja polimerów - modyfikcja powierzchni mikrosfer polimerowych
 • synteza mikrosfer polimerowych dla chromatografii i technik separacyjnych
 • badania starzeniowe materiałów
 • otrzymywanie (bio)kompozytów m.in. biowypełniacz-żywica
 • badania degradacji (bio)kompozytów
 • analiza termiczna polimerów
 • analiza spektroskopowa materiałów polimerowych
 • ekstrakcja do fazy stałej związków organicznych pochodzenia syntetycznego i naturalnego
 • analiza chromatograficzna związków organicznych pochodzenia syntetycznego i naturalnego

 Publikacje (IF)

 1. M. Grochowicz, P. Pączkowski, B. Gawdzik, Diels-Alder Reaction as a Tool to Modify the Surface of Polymeric Microspheres, Adsorption Science & Technology, 33 (2015) 677-684.
 2. M. Grochowicz, P. Pączkowski, B. Gawdzik, Investigation of the thermal properties of glycidyl methacrylate-ethylene glycol dimethacrylate copolymeric microspheres modified by Diels-Alder reaction, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 133 (2018), 499-508.
 3. M. Goliszek, O. Sevastyanova, B. Podkościelna, K. Fila, P. PączkowskiInvestigation of accelerated aging of lignin-containing polymer materials, International Journal of Biological Macromolecules, 123 (2019), 910-922.
 4. P. Pączkowski, M. Grochowicz, A. Chabros, B. Gawdzik, J. Ryczkowski, Infrared photoacoustic spectroscopy as an alternative tool for the analysis of surface-modified glycidyl-based polymeric microspheres, Polymer Testing, 76 (2019), 173-180.
 5. A. Chabros, B. Gawdzik, B. Podkościelna, M. Goliszek, P. PączkowskiComposites of Unsaturated Polyester Resins with Microcrystalline Cellulose and Its Derivatives, Materials, 13 (2020), 62.
 6. P. Pączkowski, A. Puszka, B. Gawdzik, Green Composites Based on Unsaturated Polyester Resin from Recycled Poly(Ethylene Terephthalate) with Wood Flour as Filler—Synthesis, Characterization and Aging EffectPolymers, 12 (2020), 2966.
 7. P. Pączkowski, A. Puszka, M. Miazga-Karska, G. Ginalska, B. Gawdzik, Synthesis, Characterization and Testing of Antimicrobial Activity of Composites of Unsaturated Polyester Resins with Wood Flour and Silver Nanoparticles, Materials, 14 (2021), 1122.
 8. P. Pączkowski, B. Gawdzik, Studies on Preparation, Characterization and Application of Porous Functionalized Glycidyl Methacrylate-Based Microspheres, Materials, 14 (2021), 1438.
 9. P. Pączkowski, A. Puszka, B. Gawdzik, Effect of Eco-Friendly Peanut Shell Powder on the Chemical Resistance, Physical, Thermal and Thermomechanical Properties of Unsaturated Polyester Resin Composites, Polymers, 13 (2021), 3690.
 10. P. Pączkowski, A. Puszka, B. Gawdzik, Investigation of Degradation of Composites Based on Unsaturated Polyester Resin and Vinyl Ester Resin, Materials, 15 (2022), 1286.
 11. K. Głogowska, P. Pączkowski, B. Samujło, Study on the Properties and Structure of Rotationally Moulded Linear Low-Density Polyethylene Filled with Quartz Flour, Materials, 15 (2022), 2154.

 Pozostałe publikacje

 1. M. Grochowicz, Ł. Szajnecki, P. Pączkowski, B. Gawdzik, Porowate mikrosfery polimerowe na bazie 4-winylopirydyny – synteza i zastosowanie jako wypełnienia kolumn do HPLC, Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, Praca zbiorowa pod red. Z. Hubickiego, Lublin 2016, ISBN 978-83-945225-0-6, str. 546-549.
 2. M. Grochowicz, P. Pączkowski, B. Gawdzik, Spektroskopowa analiza mikrosfer polimerowych o zmodyfikowanych powierzchniach, Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, Praca zbiorowa pod red. Z. Hubickiego, Lublin 2017, ISBN 978-83-945225-3-7, str. 237-240.
 3. M. Grochowicz, P. Pączkowski, M. Maciejewska, Ł. Szajnecki, B. Gawdzik, Synteza i charakterystyka polimerów porowatych modyfikowanych przy użyciu poli(metakrylanu geranylu), Modyfikacja Polimerów. Stan i perspektywy w roku 2017, Praca zbiorowa pod red. R. Stellera i D. Żuchowskiej, Wrocław 2017, ISBN 978-83-86520-23-7, str. 69-72.
 4. P. Pączkowski, B. Gawdzik, Modification of polymeric materials bearing pendant epoxide groups, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio AA – Chemia, LXXII (2017), 105-110.
 5. K. Otto, P. Pączkowski, B. Gawdzik, Badanie degradacji kompozytów nienasyconych żywic poliestrowych z różnego typu wypełnieniami naturalnymi, Nauka i Przemysł – lubelskie spotkania studenckie, Praca zbiorowa pod red. D. Kołodyńskiej, Lublin 2022, ISBN 978-83-227-9603-0, str. 286-289.

 Recenzent w czasopismach

 1. Journal of Polymers and the Environment
 2. Drugs in R&D
 3. Polymers
 4. Materials
 5. Journal of Composites Science
 6. Water
 7. Minerals
 8. Sustainability

 Guest Editor

Inne

 • Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego (PTChem)
 • Członek Europejskiego Towarzystwa Chemicznego (EuChemS)