Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Paulina Banaszkiewicz

dr Paulina Banaszkiewicz
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PSYCHOLOGII EMOCJI I OSOBOWOŚCI
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://www.researchgate.net/profile/Paulina_Banaszkiewicz
https://orcid.org/0000-0002-0237-3121
Konsultacje

W semestrze letnim 2020/2021 konsultacje dla studentów odbywają się w formie wideokonferencji na platformie Wirtualny Kampus


Środa 8.30-9.30 oraz 13.00-14.00


UWAGA: Ze względu na zachowanie porządku proszę wcześniej uzganiać termin konsultacji drogą mailową. 


 

Adres

ul. Głeboka 45, budynek B
20-612 Lublin

O sobie

W Instytucie Psychologii UMCS zatrudniona obecnie na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych. 

Zainteresowania naukowe:

- psychologia emocji,

- problematyka doświadczania, ekspresji i uwarunkowań zazdrości,

- psychologia bliskich związków,

- funkcjonowanie osób w relacjach niemonogamicznych.


Działalność naukowa

Publikacje:

Szostek, P. (2017). Zazdrość romantyczna: kluczowe koncepcje teoretyczne i narzędzia pomiaru. Psychologia Społeczna, 2(41), 130-141.

Banaszkiewicz, P. (2018). Różnice międzypłciowe w zazdrości – perspektywa psychologii osobowości a perspektywa psychologii ewolucyjnej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J – Paedagogia-Psychologia, 31(4), 121-137.

Banaszkiewicz, P. (2019). Studium emocji zazdrości romantycznej Polaków. Lublin: UMCS.

Gawda, B., Banaszkiewicz, P., Kosacka, K. (2020). Psychologia emocji pokolenia digital natives. Lublin: UMCS.

Banaszkiewicz, P. (2020). Comparison of the concept of envy in Generations X, Y and Z. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J – Paedagogia-Psychologia, 33(3), 33-47.

 

Udział w konferencjach:

Język emocji. Konteksty psychologiczne, Lublin, 15-16 maja 2018, referat Różnice międzypłciowe w zazdrości – znaczenie sposobu pomiaru i płci psychologicznej

Interdyscyplinarne konteksty współczesnej pedagogiki i psychologii, Lublin, 25-26 października 2018, referat Sposoby doświadczania i ekspresji zazdrości w związkach romantycznych

Kobiety i mężczyźni. Różnice, podobieństwa, Rzeszów, 23-24 maja 2019, referat Różnice międzypłciowe w zazdrości o partnera romantycznego

XVI Zjazd Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej, Poznań, 20-22 września 2019, referat Ocena siebie jako partnera w obecnym związku i samoocena globalna a zazdrość romantyczna

 

Udział w komitecie organizacyjnym konferencji:

Język emocji. Konteksty psychologiczne, Lublin 15-16 maja 2018

Interdyscyplinarne konteksty współczesnej pedagogiki i psychologii, Lublin 25-26 października 2018