Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Robert Modrzyński

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje semestr letni 2022/2023


Konsultacje odbywają się w formie:


 - stacjonarnej, wtorek godz. 9:00-10:00, B 4.04


- online, środa godz. 13:00-14:00 (Moodle Big Blue Button)


 


Zgłoszenia na konsultacje proszę wcześniej wysyłać drogą mailową


https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=7444


 

Działalność naukowa

 PUBLIKACJE

Monografie

Modrzyński, R., Mankowska, A. (2023). Psychoedukacja w terapii uzależnienia od alkoholu. Scenariusze zajęć. Część 2. Komunikacja i motywacja. Warszawa: Difin.

Modrzyński, R., Mankowska, A. (2022). W pułapce piękna. „Uzależnienia” związane z modyfikacją ciała. Warszawa: Difin.

Modrzyński, R. (2021). Nowe uzależnienia młodego pokolenia. Od przyjemności do przymusu. Warszawa: Difin.

Modrzyński, R. (2020).Psychoedukacja w terapii uzależnienia od alkoholu. Scenariusze zajęć. Warszawa: Difin.

Bętkowska-Korpała, B., Modrzyński, R. Celebucka, J., Kotowska, J., Olszewska-Turek, K. (2020). Podręcznik E-POP dla terapeutów uzależnień. E-POP – interaktywna aplikacja oraz platforma www dla osób, które chcą ograniczyć picie alkoholu. Warszawa: PARPA.

Modrzyński, R. (2020).O uzależnieniu prosto i zrozumiale. Niezbędnik pacjenta i jego rodziny. Warszawa: Difin.

Modrzyński, R. (2017). Abstynencja czy ograniczanie picia? Znaczenie zasobów w przewidywaniu abstynencji osób uzależnionych od alkoholu we wczesnej fazie zdrowienia. Warszawa: Difin.  

 

Artykuły

Modrzyński, R. J., Mańkowska, A., Pisarska, A. (2022). Risky Use Scale (RUS)– a screening method for the study of risky use of alcohol and other psychoactive substances. Scale characteristics and psychometric properties. Polish Journal of Social Rehabilitaton, 24, 353-370. 

Modrzyński, R. J., Pisarska, A., Mańkowska, A. (2022). The Hazardous Use Scale of psychoactive substances. A pilot study. Alkoholizm I Narkomania35, 187–204. https://doi.org/10.5114/ain.2022.125279

Olszewska-Turek, K., Kotowska, J., Modrzyński, R., Celebucka, J., Bętkowska-Korpała, B. (2022). The Polish Adaptation of the Alcohol Dependence Scale (ADS). Polish Journal of Social Rehabilitaton, 1(23), 1-20.

Olszewska-Turek, K., Modrzyński, R., Kotowska, J., Bętkowska-Korpała, B. (2022). Evaluation of the usefulness of the E-POP application as a therapeutic program for reducing alcohol consumption in the time of the SARS-CoV-2 pandemic. Psyhotherapy, 1(200), 23-32.

Betkowska-Korpała, B., Modrzynski, R., Olszewska-Turek K., Sochacka-Tatara, E., Kotowska J., Celebucka J (2021) E-POP profile user – a mobile application supporting limiting of alcohol consumption.  A pilot study. Alcohol Drug Addict, 34 (3), 177-194

Modrzyński, R. (2021). Phonoholism, smombie and nomophobia: emerging concepts that characterize problematic mobile phone use by young people. Annals of Theology, Family Studies LXVIII (10), 61-77.

Betkowska-Korpała, B., Modrzynski, R., Olszewska-Turek K., Sochacka-Tatara, E., Kotowska J., Celebucka J (2021) E-POP profile user – a mobile application supporting limiting of alcohol consumption.  A pilot study. Alcohol Drug Addict, 34 (3), 177-194

Olszewska-Turek K., Kotowska J., Modrzynski R. (2021). Po co terapeutom e-Program Ograniczania Picia (E-POP)? Terapia Osób Uzależnionych i Ich Bliskich, 4 (XXIV), 22- 24.

Modrzyński, R. (2021). Nootropic drugs. Method supporting memory and concentration at work and studies. Social Dissertations 15(2), 117-125. 

Modrzyński, R. (2021). Problematic use of social media: the phenomenon of popularity, consequences and risk factors. Polish Psychological Bulletin, 52(2), 172-178.

Modrzyński, R. (2021). Vaping and juuling. E-cigarettes smoking phenomenon by young people.  Polish Psychological Forum, 26(2), 215-225.

Kotowska J., Olszewska-Turek K., Modrzynski R., Celebucka J., Betkowska-Korpała B. (2021). Problem Drinking Scale (SPP) – psychometrical characteristic, Psychiatr. Pol. 216, 1-16.

Modrzyński, R., Radoń A. (2020). The importance of resources in the personal adaptation of people taking OTC drugs. Polish Journal of Social Rehabilitaton, 20, 321-335.

Modrzyński, R. (2020). Alcohol use disorder according to DSM-5 Opportunities and constraints resulting from changing diagnostic criteria. Polish Journal of Social Rehabilitaton, 19, 49-60.

Modrzyński, R. (2019). Zaburzenia związane z używaniem alkoholu - Propozycje zmian w klasyfikacji ICD-11.  Polskie Forum Psychologiczne, 24(3), 324-333.

Bętkowska-Korpała, B., Modrzyński, R., Kotowska, J., Olszewska, K., Celebucka, J. (2019). Diagnostic interview on alcohol use disorder - DSM-5 classification in the context of addiction treatment challenges. Psychoterapia, 1(188), 75-91.

Modrzyński, R. (2019). Upośledzona zdolność kontrolowania picia alkoholu w ujęciu DSM-5. Implikacje dla praktykiklinicznej.Polskie Forum Psychologiczne, XXIV(2),  241-255.

Modrzyński, R. (2019). Alcohol abstinence prediction on the basis of Conservation of Resources    Theory by Stevan E. Hobfoll a study of Polish alcohol-dependent persons in the early phase of recovery, Psych,1, 331-342.

Bętkowska-Korpała, B., Modrzyński, R. (2019). E-POP. Interaktywna aplikacja na smartfona oraz platforma WWW dla osób, które chcą ograniczyć picie alkoholu. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, 6(XXII), 30-32.

Modrzyński, R., Jastkowiak-Styła, A. (2019). DSM – 5 w praktyce. Kontrola picia -  rozumienie i rozpoznawanie objawów. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, 5(XXII), 16-17.

Modrzyński, R., Jastkowiak-Styła, A. (2019). DSM -5 w praktyce. Głód alkoholowy – rozumienie i rozpoznawanie objawów. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia. 4(XXII), 29-33.

Modrzyński, R., Ziębińska, M. (2019). „Alkoholizm” – Zaburzenie czy nieuleczalna choroba? Diagnoza uzależnienia w oparciu o DSM-5 oraz ICD-11 cz.II. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, 1(XXII), 12 – 14.

Modrzyński, R. (2018). Conservation of Resources Theory by Stevan E. Hobfol and prdiction of alcohol dependent persons’ abstinence. Alcohol Drug Addict, 31(2), 147 – 70.

Radoń, A., Modrzyński, R. (2018). Strategia Redukcji szkód w terapii osób uzależnionych od alkoholu. Zastosowanie Teorii Zachowania Zasobów. Nauki Przyrodnicze, 4(22), 70-8.

Modrzyński, R., Ziębińska, M. (2018). „Alkoholizm” – Zaburzenie czy nieuleczalna choroba? Diagnoza uzależnienia w oparciu o DSM-5 oraz ICD-11 cz.I. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, 6(XXI), 23 – 5.

Modrzyński, R., Bętkowska-Korpała, B. (2018). E-Program Ograniczania Picia. Aplikacja, która może zrewolucjonizować pomoc w ograniczniu picia.  Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, 1(XXI), 10 – 13.

Modrzyński, R., Kotowska, J. (2017). Abstynencja czy ograniczanie picia cz.III. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, 4(XX), 22 – 24.

Kotowska, J., Modrzyński, R., (2017). Abstynencja czy ograniczanie picia cz.II.. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, 3(XX), 35 – 37.

Modrzyński, R., Kotowska, J. (2017). Abstynencja czy ograniczanie picia. Teoria Zachowania Zasobów Stevana Hobfolla jako alternatywna koncepcja pracy z chorobą alkoholową. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, 2(XX), 26 – 28.

Modrzyński, R., Kotowska, J. (2015). "Potrzebuję pomocy, ale chcę spróbować sam" - rola internetu w łamaniu społecznych stereotypów i docierania do większej grupy osób pijących szkodliwie.  Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, 1(XVIII), 19 – 22.

Modrzyński, R., Malinowska, J. (2014). Nowe wyzwanie dla systemu lecznictwa uzależnień. Zastosowanie Internetu do pomocy osobom z problemem alkoholowym. Alkoholizm i Narkomania, 27(1), 67 – 75.

Modrzynski, R. (2014). Czy wychowanie ma sens? Czynniki ryzyka rozwoju uzależnienia od alkoholu. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, 3, 44 – 48.

Modrzyński, R. (2012). Czynniki leczące w psychoterapii uzależnienia od alkoholu. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, 3(29), 29 – 33.

Modrzyński, R. (2012). Co leczy w podstawowym programie terapii uzależnień? Przegląd badań nad efektywnością terapii uzależnienia od alkoholu. Alkoholizm i Narkomania, 25(4), 417 – 426.

Modrzyński, R. (2011). Uzależnienie w świetle teorii zachowania zasobów Stevana Hobfolla. Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, 4, 5 – 9.

Mdrzyński, R., Nadzieja u alkoholików, [online], 2009, Dostępny w Internecie: http:// http://dromader.igabinet.pl/a1210940255pol-Nadzieja-u-alkoholikow.html

 

KONFERENCJE - WYSTĄPIENIA

Modrzynski, R. (2019). Aplikacja E-POP – program ograniczania picia alkoholu  XXII Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego, Lublin, 28 listopad 2019.

Modrzynski, R. (2017). Znaczenie zasobów w osiąganiu celów terapeutycznych. Wykład - Konferencja dla pracowników merytorycznych lecznictwa odwykowego: Nowe perspektywy dla terapii uzależnień, Poznań, 7 listopada 2017.

Modrzynski, R. (2017). Nowe technologie wspierające ograniczanie picia. Wykład - Konferencja naukowo-szkoleniowa: Nowe wyzwania dla lecznictwa uzależnień – Program ograniczania picia alkoholu, Kraków, 20 czerwca 2017.

Waniek, J., Rozenfeld, M., Modrzyńsk,i R. Choroba afektywna dwubiegunowa z problemem alkoholowym w tle. Zintegrowane leczenie osób z podwójną diagnozą jako sposób na obniżenie kosztów leczenia. Poster – XLIV Zjazd Psychiatrów Polskich, Lublin, 27-29 czerwca 2013.

 

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Członek Komitetu Naukowego konferencję naukową pt. APLIKACJE MOBILNE W POMOCY OSOBOM Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM, Kraków, 13 marca 2020.

Członek komitetu organizacyjnego kongresu, XXII Kongres Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego, Lublin, 28 listopad 2019.

Członek Komitetu Naukowego Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Rodzina w systemie wsparcia społecznego i pomocy osobom z problemem alkoholowym, Łódź, 23 maja 2019

Kierownik merytoryczny, współautor projektu „E-Program Ograniczania Picia (E-POP)” – Projekt realizujący zadania z zakresu zdrowia publicznego określone w narodowym programie zdrowia na lata 2016-2020. Opracowanie interaktywnej aplikacji na smartfona oraz platformy WWW  dla osób, którzy chcą ograniczyć picie alkoholu.

Współpraca z Zakładem Psychologii Lekarskiej CM UJ pod kierownictwem dr. hab. Barbary Bętkowekiej-Korpały:

  • Opracowanie oraz adaptacja Skali Picia Problemowego (SPP) służącej do badania ilościowego i jakościowego badania zaburzeń używania alkoholu skonceptualizowanych według klasyfikacji DSM - 5.
  • Polska adaptacja Skali Uzależnienia od Alkoholu (Alcohol Dependence Scale, ADS), nawiązanie współpracy z prof. Harvey Skinnerem, York University, Toronto.