Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Janusz Kirenko

prof. dr hab. Janusz Kirenko
Stanowisko
profesor zwyczajny
Jednostki
WYDZIAŁ PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII, ZAKŁAD PEDEUTOLOGII I EDUKACJI ZDROWOTNEJ
Funkcje
Dziekan, Kierownik Zakładu
Telefon
81 537 63 04 (w godzinach konsultacji); 815376337
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Dyżury dziekańskie:


wtorek: 12.00-14.00


czwartek: 12.00-14.00