Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Anna Kędra-Kardela

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA ANGLISTYKI I AMERYKANISTYKI
Telefon
(+48) 815372647
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Rok akad. 2021/22; semestr letni: 


poniedziałek: 12:15-13:15 (Nowa Humanistyka, p. 528)


czwartek: 10:30-11:30 na platformie TEAMS:


https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af6b52c2ffa1d468c86f17536a33ab289%40thread.tacv2/conversations?groupId=ccc2d2d2-ca4e-4b13-982e-3389ae9bb551&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b


 

Adres

Nowa Humanistyka, pokój 528, pl. Skłodowskiej 4A
20-031 Lublin

O sobie

Działalność naukowa:

Międzyinstytutowy Zespół Badań Kognitywnych nad Tekstem Literackim i Filmem

 

https://www.umcs.pl/pl/zespol-badan-kognitywnych-nad-tekstem-literackim-i-filmem,23230.htm#page-1

Zainteresowania naukowe:
 • Moje zainteresowania naukowe dotyczą literatury brytyjskiej, w szczególności noweli angloirlandzkiej i konwencji gotyckiej w literaturze, jak również obejmują zagadnienia narratologii i poetyki kognitywnej, którym w ostatnich latach poświęciłam szereg publikacji i wystąpień konferencyjnych.
 
Najważniejsze publikacje:
 • Książki:
 1. The Ascent of the Soul. A Study in the Poetic Persona of Henry Vaughan’s ‘Silex Scintillans’.  Lublin: UMCS 1992.
 2. Reading as Interpretation. Towards a Narrative Theory of Fictional World Construction. Lublin: UMCS 2010.
 • Artykuły naukowe:
 1. An (Un)Eventful Story: ‘Events’ in Frank O’Connor’s Short Story ‘The Frying Pan.’ W: Approaches to Fiction.  L.S. Kolek (ed.), PASE Studies and Monographs. Lublin: Folium 1996. s. 71-80.
 2. Boundary-Crossing in Elizabeth Bowen’s Short Story ‘The Happy Autumn Fields.’ W: Dangerous Crossing. Papers on Transgression in Literature and Culture. Monica Loeb, Gerald Porter (eds). Umeå: Umeå University 1999. s. 177-185.
 3. In Search of Identity: Subjectivity, Focalization and Speech Representation in Elizabeth Bowen’s Short Story ‘Charity.’ W: From Peripheries to the Centre. Essays in (Anglo)Irish Literature.  PASE Studies and Monographs. J.Burzyńska, D.Stanulewicz (eds), Lublin: UMCS 2001. s. 75-87.
 4. Empatia w tekście narracyjnym. Analiza kognitywna opowiadania ‘Kew Gardens’ Virginii Woolf. W: Empatia, obrazowanie i kontekst jako kategorie kognitywistyczne. Red. Henryk Kardela, Zbysław Muszyński, Maciej Rajewski. Lublin: UMCS. 2012. s. 181-188.
 5. Between a Fragment and a Whole. A Cognitive Analysis of the Gothic Fragment as a Literary Genre. A Case Study of Anna Laetitia Aikin’s ‘Sir Bertrand: A Fragment.’ Crossroads in Literature and Culture, Jacek Fabiszak, Ewa Urbaniak Rybicka, Bartosz Wolski (eds). Berlin, Heidelberg: Springer Verlag. 2013. s. 341-350.
 6. The Gothic Canon: Contexts, Features, Relationships, Perspectives. Expanding the Gothic Canon: Studies in Literature, Film and New Media. Ed. Anna Kędra-Kardela i Andrzej S. Kowalczyk, Frankfurt: Peter Lang 2014. 13-49. (współautor: Andrzej S. Kowalczyk)
 7. Re)enter the Author: A Cognitive Analysis of Literary Communication. [w:] Face to Face, Page to Page. PASE Papers in Literature, Language and Culture. Ed. Dorota Babilas, Agnieszka Piskorska, Paweł Rutkowski. Warszawa: UW. 2014. 439-452. (współautor: Henryk Kardela)

 8. Iconicity and the Literary Text: A Cognitive Analysis. Cognitive Linguistics in the Making. Ed Kinga Szozda-Rudzka and Aleksander Szwedek. Frankfurt: Peter Lang 2014. 89-103.

 9. William Shakespeare’s Sonnet 130: A Conceptual Integration Analysis of Parody. British and American Studies. vol. xxi, Timisoara 2015. 173-181.

 10. The Gothic Space Revisited. Visions and Revisions. Studies in Literature and Culture. Ed Grzegorz Czemiel, Justyna Galant, Anna Kędra-Kardela, Aleksandra Kędzierska, Marta Komsta Peter Lang 2015. 169-179.

 11. A Cognitive Poetic Analysis of Intertextuality: David Lodge’s The British Museum is Falling Down. From Philosophy of Fiction to Cognitive Poetics.199-216. Ed. Piotr Stalmaszczyk. Frankfurt am Main: Peter Lang. 2016. 199-216.

 12. Fear in Gothic Fiction: A Cognitive Poetic Analysis of Angela Carter's "The Bloody Chamber." Zagadnienia Rodzajów Literackich. 2016. LIX (59/117). 13-23.

   

   


Ogłoszenia