Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Aneta Karasek

dr Aneta Karasek
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA KAPITAŁU INTELEKTUALNEGO I JAKOŚCI
Telefon
81 537 57 10
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim roku akademickim 2022/2023


Konsultacje będą odbywały się w:


• poniedziałek w godz. 9.45-11.15 na platformie Teams


wtorek w godz. 13:15- 14:45 stacjonarnie w pokoju 1017


 


Nazwa zespołu w MS Teams: KONSULTACJE dr Aneta Karasek


KOD ZESPOŁU:8dwhv5k


 


 


W pilnych sprawach proszę o kontakt mailowy: aneta.karasek@umcs.pl

Adres

Pl.M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin

O sobie

Doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowo-dydaktyczny, a także członek zespołów badawczych w obszarze innowacyjności i zarządzania zasobami ludzkimi. Posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

Uzyskała certyfikat zarządzania projektami PRINCE2 Foundation, metodologii STIR oraz moderatora design thinking.  Ukończyła szkolenia m.in.w zakresie digital storytelling oraz wykorzystania mindfulness i medytacji w pracy. Autorka szeregu artykułów naukowych w krajowych i zagranicznych czasopismach naukowych. 

 

Zainteresowania naukowe:

Zainteresowana jest praktykami ZZL w organizacjach, wykorzystaniem narzędzi IT w ZZL oraz oczekiwaniami pracowników. Ponadto moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół różnych aspektów zrównoważonego rozwoju, odpowiedzialnych innowacji, a także mediów społecznościowych.


Działalność naukowa

Wykaz publikacji:

Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?user=vIYGOe8AAAAJ&hl=pl&oi=ao

 

Prowadzone zajęcia to m.in:

 • Interpersonal Skills: Developing Effective Relationships
 • Exploring Human Capital-perspectives and practices
 • Interpersonal skills and creative problem solving
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Systemy ocen i wynagradzania
 • Systemy informatyczne w ZZL
 • Administrowanie sprawami personalnymi
 • Zarządzanie kapitałem ludzkim
 • Seminarium dyplomowe
 • Innowacje społeczne
 • Podstawy zarządzania
 • Procesy kreatywne i innowacje w przedsiębiorstwie

Ogłoszenia

 Jednorazowa zmiana konsultacji z wtorku na czwartek. Konsultacje odbędą się zdalnie w godzinach 13:30-15:00.