Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Jolanta Andrzejewska

dr hab. Jolanta Andrzejewska
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA WCZESNEJ EDUKACJI
Funkcje
Kierownik Katedry
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Zapraszam na konsultacje 


Forma stacjonarna pokój 325 wtorek godzina 15.00- 16.00


Forma on line proszę ustalać najpierw drogą mailową (poczta służbowa).


https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=17059#section-1


 

Adres

Głęboka 45
20-612 Lublin

O sobie

Zainteresowania naukowe i badawcze związane są z problematyką:

  • rozwój pedagogiki przedszkolnej w Polsce i na świecie
  • organizacji przestrzeni i czasu edukacyjnego dziecka w przedszkolu, szkole, domu i środowisku lokalnym,
  • pandemiczno- kulturowo - społeczny wymiar wczesnej edukacji
  • edukacji do zrównoważonego rozwoju, edukacji w plenerze
  • partnerstwo edukacyjne i animacja środowiska lokalnego
  • zamiany programowe w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoskzolnej, konstruowanie programów,
  • funkcjonowania psychospołecznego dzieci/ uczniów w różnych modelach edukacji tradycyjnej i alternatywnej,
  • funkcje edukacyjne różnych instytucji i projektów lokalnych
  • rozwoju zawodowego nauczyciela przedszkola i klas I-III

Działalność naukowa

Wybrane publikacje

Andrzejewska J. Lewandowska E., Pedagogika przedszkolna w XXI wieku. Poszukiwania badawcze i implikacje do praktyki, Studia z Teorii Wychowania, 2021 nr 1

Andrzejewskaj., Guz S., Uczenie się dziecka z rówieśnikiem podczas realizacji zadań rozowjowych, Lubelski Rocznik Pedagogiczny nr 4 2021

Andrzejewska J., Bilewicz - Kuźnia B. (red). Oblicza edukacji przedszkolnej i szkolnej, Lublin 2020.

Lewandowska, E., Andrzejewska, A. (2021). Policy context: pre-school education in Poland. In Hryniewicz, L., Luff, P. (Eds.) Partnership with Parents in Early Childhood Settings: Insights from Five European Countries (pp. 125-132). London: Routledge (Wydawnictwo 200 punktowe).

Andrzejewska J., Guz S.,The Teacher- Originator of Student Activity during Play and Developmantal Tasks, Konteksty Pedagogiczne  nr 2000 2/15 s. 97-122 

Lewandowska, E., Andrzejewska, A. (2021). Practice in Poland- a new dimension of professionalization: the teacher cooperating with families. In Hryniewicz, L., Luff, P. (Eds.) Partnership with Parents in Early Childhood Settings: Insights from Five European Countries (pp.133-144). London: Routledge.

Lewandowska, E., Andrzejewska, A. (2021). Insight from research – kindergarden in Poland: parental responsibility versus teacher responsibility. In Hryniewicz, L., Luff, P. (Eds.) Partnership with Parents in Early Childhood Settings: Insights from Five European Countries (145-160). London: Routledge

 Andrzejewska J, Edukacja outdoorowa szansą na budowanie relacji rówieśniczych, Lubeski Rocznik Pedagogiczny vol 39 2/2020.

Andrzejewska J., "Za progiem" Wartości edukacyjne uczenia się dzieci w plenerze, Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze 2/2020 .

Andrzejewska J., Sytuacje edukacyjne zogniskowane na procesie uczenia się, Roczniki Pedagogiczne, 2/2019 .

Andrzejewska J., Elastyczna przestrzeń uczenia się dziecka, Lubelski Rocznik Pedagogiczny 2018 vol. 37, nr 1 

Andrzejewska J., Zwierzchowska I., Przestrzeń ku zrównoważonemu rozwojowi w Szwedzkich placówkach edukacyjnych- wspólne konstruowanie znaczeń,  Scientific Bulletin of Chełm: Section of Pedagogy nr 1 2017 s.65-82.

Andrzejewska J., Oferta edukacyjna przedszkola a kompetencje społeczne dzieci, (w:) Uszyńska - Jarmoc J., Nadachewicz K., Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży, Warszawa 2015.

Andrzejewska J., Zróżnicowanie modeli edukacyjnych w przedszkolu a funkcjonowanie psychospołeczne dzieci, Wydawnictwo UMCS Lublin 2013.

Andrzejewska J., Lewandowska E. (ed.), Responsible adults in a child’sspace, Warsaw 2013.

Andrzejewska J., Learning of a six-year- old child during the kindergarten and school period: introduction to the problem. (in)  Muchacka, I. Czaja Chudyba (ed.), Early Education, Kraków 2013.

Andrzejewska J., Dziecko w przestrzeni edukacyjnej przedszkola. Potrzeba zmian, (w;) A. Popławska (red.), Oblicza edukacji w zmieniającym się społeczeństwie, Białystok 2012.

Andrzejewska J., Pomyślny start dziecka w szkole, (w:)P. Magier, A. Łuczyński, Przedszkolaki idą do szkoły. Diagnoza gotowości szkolnej dzieci pięcioletnich i sześcioletnich z radomskich przedszkoli, Radom 2012

Andrzejewska J., Kompetencje poznawcze dzieci pięcioletnich, (w:) H. Sowińska (red.), Dziecko w szkolnej rzeczywistości. Założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej, Wydawnictwo UAM Poznań 2011.

Jaszczyszyn E., Andrzejewska J., “Let’s meet – let’s respect each other”: Report from the project to support students from minority/ethnic groups and foreign students: execution of public administration service of the Ministry of National Education, Polish Committee of the Word Organisation for Eary Childhood Education.

Andrzejewska J., Wierucka J., „Razem w przedszkolu”. Program wychowania przedszkolnego. Wydanie rozszerzone WSiP 2010.

Andrzejewska J., Doświadczanie świata podstawą kształcenia kompetencji komunikacyjnych dziecka w wieku przedszkolnym, (w:) T. Parczewska (red.), Psychopedagogiczne aspekty rozwoju i edukacji małego dziecka, Wydawnictwo UMCS Lublin 2010.

Andrzejewska J. (red.), Wspieranie rozwoju kompetencji komunikacyjnych dzieci. Wydawnictwo UMCS Lublin 2009.

Guz S., Andrzejewska J. (red.), Edukacja wobec zagrożeń rozwoju i bezpieczeństwa dzieci, Wydawnictwo UMCS Lublin 2008.

 


Ogłoszenia