Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Jolanta Andrzejewska

dr hab. Jolanta Andrzejewska
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA WCZESNEJ EDUKACJI
Funkcje
Kierownik Katedry
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


Zapraszam na konsultacje we wrześniu 


Przyjście na konsultację proszę ustalać najpierw drogą mailową (poczta służbowa).


Forma stacjonarna


Instytut Pedagogiki ul. Głęboka Lublin 43 pokój 3.25 


Forma on line 


Link do konsultacji on line:  https://kampus.umcs.pl/enrol/instances.php?id=22315 kod na mailu.

Adres

Głęboka 43
20-612 Lublin

O sobie

Zainteresowania naukowe i badawcze :

  • rozwój pedagogiki przedszkolnej w Polsce i na świecie
  • organizacji przestrzeni i czasu edukacyjnego dziecka w przedszkolu, szkole, domu i środowisku lokalnym,
  • pandemiczno- kulturowo - społeczny wymiar wczesnej edukacji
  • funkcjonowania psychospołecznego dzieci/ uczniów w różnych modelach edukacji tradycyjnej i alternatywnej
  • edukacji do zrównoważonego rozwoju, edukacji w plenerze
  • partnerstwo edukacyjne i animacja środowiska lokalnego
  • zamiany programowe w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoskzolnej, konstruowanie programów,
  • funkcje edukacyjne różnych instytucji i projektów lokalnych
  • rozwoju zawodowego nauczyciela przedszkola i klas I-III

Działalność naukowa

Wybrane publikacje

 

Andrzejewska J., Zmiana przestrzeni edukacyjnej przedszkola do spotkania dziecka z książką, Roczniki Pedagogiczne, 2023 nr. 2 s. 39-54.

Andrzejewska J., Konteksty rozmowy dorosłego z dzieckiem o wojnie, 111-117 (w:) red. Z. Zbróg, Dzieci z Ukrainy- pomoc, integracja i wsparcie edukacyjne w przedszkolu, w szkole i w instytucjach samorządowych, Kielce, KTN 2022

 Andrzejewska J. Lewandowska E., Pedagogika przedszkolna w XXI wieku. Poszukiwania badawcze i implikacje do praktyki, Studia z Teorii Wychowania, 2021 nr 1

Andrzejewska J., Guz S., Uczenie się dziecka z rówieśnikiem podczas realizacji zadań rozwojowych, Lubelski Rocznik Pedagogiczny nr 4 2021

Andrzejewska J., Bilewicz - Kuźnia B. (red). Oblicza edukacji przedszkolnej i szkolnej, Lublin 2020.

Lewandowska, E., Andrzejewska, A. (2021). Policy context: pre-school education in Poland. In Hryniewicz, L., Luff, P. (Eds.) Partnership with Parents in Early Childhood Settings: Insights from Five European Countries (pp. 125-132). London: Routledge (Wydawnictwo 200 punktowe).

Andrzejewska J., Guz S.,The Teacher- Originator of Student Activity during Play and Developmantal Tasks, Konteksty Pedagogiczne  nr 2000 2/15 s. 97-122 

Lewandowska, E., Andrzejewska, A. (2021). Practice in Poland- a new dimension of professionalization: the teacher cooperating with families. In Hryniewicz, L., Luff, P. (Eds.) Partnership with Parents in Early Childhood Settings: Insights from Five European Countries (pp.133-144). London: Routledge.

Lewandowska, E., Andrzejewska, A. (2021). Insight from research – kindergarden in Poland: parental responsibility versus teacher responsibility. In Hryniewicz, L., Luff, P. (Eds.) Partnership with Parents in Early Childhood Settings: Insights from Five European Countries (145-160). London: Routledge

 Andrzejewska J, Edukacja outdoorowa szansą na budowanie relacji rówieśniczych, Lubelski Rocznik Pedagogiczny vol 39 2/2020.

Andrzejewska J., "Za progiem" Wartości edukacyjne uczenia się dzieci w plenerze, Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze 2/2020 .

Andrzejewska J., Sytuacje edukacyjne zogniskowane na procesie uczenia się, Roczniki Pedagogiczne, 2/2019 .

Andrzejewska J., Elastyczna przestrzeń uczenia się dziecka, Lubelski Rocznik Pedagogiczny 2018 vol. 37, nr 1 

Andrzejewska J., Zwierzchowska I., Przestrzeń ku zrównoważonemu rozwojowi w Szwedzkich placówkach edukacyjnych- wspólne konstruowanie znaczeń,  Scientific Bulletin of Chełm: Section of Pedagogy nr 1 2017 s.65-82.

Andrzejewska J., Oferta edukacyjna przedszkola a kompetencje społeczne dzieci, (w:) Uszyńska - Jarmoc J., Nadachewicz K., Kompetencje kluczowe dzieci i młodzieży, Warszawa 2015.

Andrzejewska J., Zróżnicowanie modeli edukacyjnych w przedszkolu a funkcjonowanie psychospołeczne dzieci, Wydawnictwo UMCS Lublin 2013.

Andrzejewska J., Lewandowska E. (ed.), Responsible adults in a child’sspace, Warsaw 2013.

Andrzejewska J., Learning of a six-year- old child during the kindergarten and school period: introduction to the problem. (in)  Muchacka, I. Czaja Chudyba (ed.), Early Education, Kraków 2013.

Andrzejewska J., Dziecko w przestrzeni edukacyjnej przedszkola. Potrzeba zmian, (w;) A. Popławska (red.), Oblicza edukacji w zmieniającym się społeczeństwie, Białystok 2012.

Andrzejewska J., Pomyślny start dziecka w szkole, (w:)P. Magier, A. Łuczyński, Przedszkolaki idą do szkoły. Diagnoza gotowości szkolnej dzieci pięcioletnich i sześcioletnich z radomskich przedszkoli, Radom 2012

Andrzejewska J., Kompetencje poznawcze dzieci pięcioletnich, (w:) H. Sowińska (red.), Dziecko w szkolnej rzeczywistości. Założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej, Wydawnictwo UAM Poznań 2011.

Jaszczyszyn E., Andrzejewska J., “Let’s meet – let’s respect each other”: Report from the project to support students from minority/ethnic groups and foreign students: execution of public administration service of the Ministry of National Education, Polish Committee of the Word Organisation for Eary Childhood Education.

Andrzejewska J., Wierucka J., „Razem w przedszkolu”. Program wychowania przedszkolnego. Wydanie rozszerzone WSiP 2010.

Andrzejewska J., Doświadczanie świata podstawą kształcenia kompetencji komunikacyjnych dziecka w wieku przedszkolnym, (w:) T. Parczewska (red.), Psychopedagogiczne aspekty rozwoju i edukacji małego dziecka, Wydawnictwo UMCS Lublin 2010.

Andrzejewska J. (red.), Wspieranie rozwoju kompetencji komunikacyjnych dzieci. Wydawnictwo UMCS Lublin 2009.

Guz S., Andrzejewska J. (red.), Edukacja wobec zagrożeń rozwoju i bezpieczeństwa dzieci, Wydawnictwo UMCS Lublin 2008.

 


Ogłoszenia

 

 Projekty dydaktyczne

Projekt "ZA PROGIEM" - wyprawy odkrywców

(POWR.03.01.00-00-U017/17-00) realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym (kierownik merytoryczny ds. kształcenia rodziców)