Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Małgorzata Jurak

dr hab. Małgorzata Jurak
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA ZJAWISK MIĘDZYFAZOWYCH
Telefon
81 5375547
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
www.katedrachf.umcs.lublin.pl
Konsultacje

Wtorek 11.00-13.00

Adres

Pl. M. Curie-Skłodowskiej 3 p.131
20-031 Lublin

O sobie

2004 - tytuł zawodowy magistra chemii 

Tytuł pracy magisterskiej: Synteza P-chiralnej o-anizylo-m-anizylo-p-anizylofosfiny

2009 - stopień naukowy doktora nauk chemicznych

Tytuł pracy doktorskiej: Właściwości nanowarstewek fosfolipidów osadzonych na podłożu stałym i ich zmiany pod wpływem enzymów

2019 - stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk chemicznych

Tytuł osiągnięcia naukowego: Charakterystyka fizykochemiczna modelowych błon komórkowych oraz układów zawierających substancje o aktywności biologicznej na ciekłej fazie nośnej i podłożu stałym


Działalność naukowa

Tematyka badawcza:

Badanie fizykochemicznych właściwości biowarstewek na subfazie ciekłej oraz osadzonych na podłożu stałym. Badania są ukierunkowane na określenie oddziaływań międzycząsteczkowych, swobodnej energii powierzchniowej i zwilżalności jak również topografii filmów jedno- i wieloskładnikowych. 

 

Wybrane publikacje naukowe:

1. M. Jurak, Changes in stability of the DPPC monolayer during its contact with the liquid phase, Chemistry and Physics of Lipids 165 (2012) 302-310.

2. M. Jurak, Thermodynamic aspects of cholesterol effect on properties of phospholipid monolayers: Langmuir and Langmuir-Blodgett monolayer study, Journal of Physical Chemistry B 117 (2013) 3496-3502.

3. M. Jurak, Surface Gibbs energy interaction of phospholipid/cholesterol monolayers deposited on mica with probe liquids, Chemistry and Physics of Lipids 183 (2014) 60-67.

4. M. Jurak, Wettability of binary solid supported films of zwitterionic/anionic phospholipids, Adsorption Science and Technology 33 (2015) 625-638.

5. M. Jurak, Surface free energy of organized phospholipid/lauryl gallate monolayers on mica, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 510 (2016) 213-220.

6. M. Jurak, J. Miñones Jr., Interactions of lauryl gallate with phospholipid components of biological membranes, Biochimica et Biophysica Acta: Biomembranes 1858 (2016) 1821-1832.

7. M. Jurak, A.E. Wiącek, R. Mroczka, R. Łopucki, Chitosan/phospholipid coated polyethylene terephthalate (PET) polymer surfaces activated by air plasma, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 532 (2017) 155-164.

8. M. Jurak, R. Mroczka, R. Łopucki, A.E. Wiącek, Structure and wettability of heterogeneous monomolecular films of phospholipids with cholesterol or lauryl gallate, Applied Surface Science 493 (2019) 1021-1031.

9. M. Jurak, K. Szafran, P. Cea, S. Martín, Analysis of molecular interactions between components in phospholipid-immunosuppressant-antioxidant mixed Langmuir films, Langmuir 37 (2021) 5601-5616.

10. M. Jurak, A.E. Wiącek, A. Ładniak, K. Przykaza, K. Szafran, What affects the biocompatibility of polymers? Advances in Colloid and Interface Science 294 (2021) 102451.