Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Urszula Jęczeń

Telefon
81 525 10 81 wew. 139
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim w roku akademickim 2020/21


odbywają się online na platformie Microsoft Teams (kod zespołu: xebn7sy )


poniedziałek 10.30 - 11.20


wtorek 11.20 - 12.30


Osoby chętne skorzystać proszę o uprzedni kontakt mailowy  


 


Zapraszam serdecznie  


pokój 236 (II piętro)


 Dom Studenta UMCS "Kronos" 


Adres prywatny do kontaktu:


ujeczen@vp.pl


 

O sobie

Zaintersownia naukowe:

  • Kompetencje i sprawności językowe dzieci z niepełnopsrawnością intelektulaną
  • Nipełnopsrawność intelektulana w złożonych zespołach chorobowych 
  • Konstruowanie umysłowej reprezentacji świata 
  • Jezykowa projekcja emocji 

Tematyka prowadzonych seminariów dyplomowych:

  •  Rozwój poznawczy i językowy dzieci i dorosłych osób z zespołem Downa
  •  Postępowanie logopedyczne w przypadkach niepełnosprawności intelektuaklnej
  •  Rozwój jezykowy dzieci dwujęzycznych
  •  Zastosowanie metod kognitywnych do analizy tekstów dziecięcych 
  •  Językowa interpretacja emocji
  •  Zależności pomiędzy możliwościami poznawczymi człowieka a strukturą pojęć w umyśle (na przykładzie osób w normie intelektualnej oraz niepłnosprawnych intelektualnie) 


Załączniki