Aktualności

„Sztuka Lublina od średniowiecza do współczesności” - promocja książki

W Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” w czwartek, 30 stycznia br. odbyło się spotkanie promocyjne poświęcone książce „Sztuka Lublina od średniowiecza do współczesności. Studia i szkice” pod redakcją naukową Lechosława Lameńskiego, Ewy Letkiewicz, Piotra Majewskiego, Jerzego Żywickiego. Publikacja została wydana nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Podczas dyskusji redaktorzy naukowi tomu przybliżyli uczestnikom problematykę oraz zakres tematyczny publikacji, opisując kierunki badań podjętych przez autorów poszczególnych rozdziałów monografii. W spotkaniu wzięło udział wielu znamienitych gości, m.in. przedstawiciele świata nauki, kultury oraz lokalnego samorządu. Promocję prowadziła i moderowała Joanna Zętar z Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”.

Szczególnym momentem spotkania było uhonorowanie redaktorów tomu Medalem Unii Lubelskiej. Odznaczenia wręczył Michał Karapuda - Dyrektor Wydziału Kultury Miasta Lublin. Medal Unii Lubelskiej to zaszczytne i prestiżowe wyróżnienie przyznawane osobom szczególnie zasłużonym dla Lublina.

Książka „Sztuka Lublina od średniowiecza do współczesności. Studia i szkice” spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem oraz dużym zainteresowaniem ze strony zgromadzonych gości. Redaktorzy monografii zapowiedzieli chęć dalszych prac nad poszerzeniem wiedzy dotyczącej dziedzictwa artystycznego Lublina.

Fot. Krzysztof Trojnar

    Aktualności

    Data dodania
    3 lutego 2020