Organizers

 

                  

 

Organizational Committee of the IVth Polish Political Science Congress

Prof. dr hab. Iwona Hofman - Chairperson of the Organizational Committee

Dr hab. Beata Surmacz

Dr hab. Wojciech Ziętara, prof. nadzw.

Dr hab. Lidia Pokrzycka, prof. nadzw.

Dr hab. Krystyna Leszczyńska

Dr Kamil Fil

Dr Grzegorz Gil

Dr Ewa Godlewska

Dr Eleonora Kirwiel

Dr Dorota Maj

Dr Łukasz Lewkowicz

Dr Elżbieta Pawlak-Hejno

Dr Julita Rybczyńska

Dr Kinga Smoleń

Dr Anna Szwed-Walczak

Dr  Michał Wallner

Dr Liliana Węgrzyn-Odzioba

Congress Secretariat:
(click on names to contact)

Secretariat Office
Dr Anna Szwed-Walczak
Social Media
Dr hab. Lidia Pokrzycka, prof. nadzw.
Promotion
Dr Michał Wallner
Hotels
Dr Elżbieta Pawlak-Hejno
Dr Kamil Fil