Congress Board

Board of the IVth Polish Political Science Congress

Prof. dr hab. Stanisław Michałowski (Rector, Maria Sklodowska Curie University) Chairman of the Board

Sławomir Sosnowski, Marshal of the Lubelskie Voivodship

Dr Krzysztof Żuk, Mayor of the City of Lublin

Dr hab. Robert Alberski, prof. nadzw.

Prof. dr hab. Andrzej Antoszewski

Dr hab. Teresa Astramowicz-Leyk

Prof. dr hab. Roman Bäcker

Prof. dr hab. Tadeusz Bodio

Dr Marceli Burdelski

Dr hab. Tadeusz Dmochowski, prof. nadzw.

Ks. dr hab. Stanisław Fel, prof. nadzw.

Prof. dr hab. Stanisław Filipowicz

Prof. dr hab. Józef Fiszer

Prof. dr hab. Andrzej Friszke

Prof. dr hab. Andrzej Gąsiorowski

Prof. dr hab. Wojciech Jakubowski

Prof. dr hab. Grzegorz Janusz

Prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia

Prof. dr hab. Mirosław Karwat

Prof. dr hab. Agnieszka Kasińska-Metryka

Prof. dr hab. Kazimierz Kik

Dr hab. Robert Kłosowicz, prof. nadzw.

Prof. dr hab. Mariusz Kolczyński

Prof. dr hab. Barbara Krauz-Mozer

Prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak

Dr hab. Jarosław Macała, prof. nadzw.

Prof. dr hab. Zdzisław Mach

Prof. dr hab. Andrzej Mania

Dr hab. Ewa Marciniak

Dr Adam Marszałek

Prof. dr hab. Henryk Olszewski

Prof. dr hab. Krzysztof Pałecki

Dr hab. Agnieszka Pawłowska, prof. nadzw.

Dr hab. Andrzej Podraza, prof. nadzw.

Prof. dr hab. Adam Daniel Rotfeld

Dr Lech Rubisz

Prof. dr hab. Janusz Ruszkowski

Prof. dr hab. Andrzej Stelmach

Prof. dr hab. Alicja Stępień-Kuczyńska

Dr hab. Stanisław Sulowski, prof. nadzw.

Dr hab. Krzysztof Szewior, prof. nadzw.

Prof. dr hab. Bogdan Szlachta

Prof. dr hab. Grażyna Ulicka

Prof. dr hab. Janusz Węgrzecki

Dr hab. Anna Wierzchowska

Prof. dr hab. Robert Wiszniowski

Prof. dr hab. Konstanty Adam Wojtaszczyk

Prof. dr hab. Radosław Zenderowski

Dr hab. Przemysław Żukiewicz