Contact

Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych UMCS /The UMCS Foreign Languages Teaching and Certification Centre
ul. Radziszewskiego 18, 20-031 Lublin, Poland
( AMOR Dormitory, near ACK UMCS Chatka Żaka)

Tel.: +48 81 533 33 63
fax: +48 81 537 66 26
e-mail: jezyki@umcs.pl 

Secretary: 
Agata Stpiczyńska, MA

Office hours:
Monday - Friday, 10.00 AM - 14.00 PM

Bank account:
UMCS CNiCJO BRE S.A. O/LUBLIN
24 1140 1094 0000 2905 1600 1146