The adressbook

dr Marcin Gołębiowski

dr Marcin Gołębiowski
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA PRAWA KONSTYTUCYJNEGO
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

W semestrze zimowym w roku akademickim 2022/2023 konsultacje dla studentów odbywają się:
Piątek godz. 17.30-18.30


W terminach zjazdów na studiach zaocznych pozostaję do dypozycji trzydzieści minut przed i po wyznaczonych zajęciach dydaktycznych. 


Pokój 608
Wydział Prawa i Administracji UMCS


W sprawach pilnych proszę o kontakt mailowy.


 


 


 

Adres

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-036 Lublin

O sobie

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego, Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Ukończył studia Master of Business Administration na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Specjalizuje się w procesach europeizacji systemu konstytucyjnego Ukrainy oraz innych państw poradzieckich. Realizował staże badawcze w zagranicznych ośrodkach naukowych (Uniwersytet im. Tarasa Szewczenki i Politechnika Lwowska). Koordynator projektów finansowanych przez m.in. NAWA. Członek zespołu odpowiedzialnego za wsparcie struktur uczelni związanych z absorpcją środków finansowych na badania. Specjalizuje się również w tematyce związanej z internacjonalizacją szkolnictwa wyższego, w tym w zakresie pozyskiwania studentów cudzoziemców. W 2019 r. w ramach międzynarodowego programu „Naukowiec roku 2019 Ukraina” został nagrodzony za osiągnięcia i wkład w rozwój nauki ukraińskiej. Od 2022 r. Zastępca Prezydenta Starachowic ds. społecznych.


Ogłoszenia

Od roku akademickiego 2020/2021 pełnię funkcję opiekuna I roku dla kierunku prawno-administracyjnego, studia stacjonarne, I stopnia. W sprawach związanych z tokiem studiów proszę o kontakt mailowy lub za pośrednictwem systemu MS Teams.