The adressbook

PhD Marcin Gołębiowski

PhD Marcin Gołębiowski
Position
assistant Professor
Units
KATEDRA PRAWA KONSTYTUCYJNEGO
Functions
Director of Promotion Centre
E-mail address
Show

Address

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-036 Lublin