The adressbook

dr hab. Bartosz Liżewski

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI, KATEDRA TEORII I FILOZOFII PRAWA
Funkcje
Prodziekan
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim: wtorek godz. 9:30 - 11:30


Konsultacje w związku z pełnieniem funkcji prodziekana WPiA UMCS: środa godz. 10:30 - 12:30


W związku z sytucją epidemiczną i zmianą przepisów powszechnie obowiązujących i wewnętrznych UMCS od 19.10.20202 r. konsultacje odbywają się w sposób zdalny za pośrednictwem aplikacji TEAMS w trminach podanych powyżej.


Nazwa zespołu to: Konsultacje - B. LIŻEWSKI


Kod zespołu to: p0m91fg

O sobie

Urodzony 14.01.1973 r., w Kozienicach; absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS; zatrudniony na stanowisku asystenta w Zakładzie Teorii Państwa i Prawa, 01.10. 1997 r.; stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskał 29.01. 2003 r.; od 01.04. 2003 r. zatrudniony w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa na stanowisku adiunkta; w grudniu 2014 r., oddana do druku rozprawa habilitacyjna pt: "Operacjonalizacja ochrony praw człowieka w porządku Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (studium teoretycznoprawne)".

Zainteresowania naukowe obejmują problematykę teoretycznych aspektów wykładni i stosowania prawa międzynarodowego w porządku prawnym państwa; wykładni i stosowania prawa międzynarodowego praw człowieka ze szczególnym uwzględnieniem porządku Europejskiej Konwencji Praw Człowieka; wykładni i stosowania praw człowieka w systemie prawnym Unii Europejskiej. Autor oraz współautor artykułów i monografii naukowych oraz podręcznika z wyżej wskazanego zakresu merytorycznego.

Prowadzi seminaria, wykłady i ćwiczenia na kierunkach prawo, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne z następujących przedmiotów:
a) wstęp do prawoznawstwa;
b) teoria i filozofia prawa;
d) logika dla prawników;
e) nauka o państwie i prawie;
f) europejski system ochrony praw człowieka;
g) system ochrony praw człowieka.


Ogłoszenia

Wykład z Przedmiotu kierunkowego Europejski system ochrony praw człowieka będzie odbywał się w środy w godz: 8 - 9:30

Zespół: ESPC - W kod zespołu: od2xxqd

Ćwiczenia odbywają się w środy według porządku:

Grupa I - zespół: ESPC - I kod zespołu: jhsaysm, środa g. 12:45 (pierwsze zajęcia 3.03.2020)

Grupa II - zespół ESPC - II kod zespołu: txhtab2, środa g. 12:45 (pierwsze zajęcia 10.03.2020)

Grupa III - zespół ESPC - III kod zespołu: xzboxo8 g. 14:20 (pierwsze zajęcia 3.03.2020)
Follow UMCS: