Kierownik TV UMCS
Dr hab. Natasza Ziółkowska-Kurczuk, prof. nadzw.

Redaktor Naczelna TV UMCS
Magdalena Kozak-Siemińska

Zespół:
Marta Adamowicz, Sara Akram, Ewa Bulisz, Paweł Bik, Piotr Borowski, Mateusz Chazan, Magdalena Drwal, Aleksandra Dziula, Artur Godziszewski, Konrad Grabowski, Magdalena Hajczuk, Tomir Jędrejek, Mateusz Kasiak, Masza Khlynova, Marcelina Krawczyk, Łukasz Kucharski, Justyna Kusto, Robert Kłysz, Paweł Luty, Solomija Mardarovych, Magdalena Markiewicz, Maciej Nieszporek, Marcin Otto, Albert Panas, Karolina Piejko, Aleksandra Pietrzyk, Michał Polniak, Dominika Polonis, Joanna Puszka, Aleksander Raczkowski, Natalia Strzępek, Paula Szybiak, Aleksandra Świętochowska, Maks Suprun, Tomasz Wieleba, Grzegorz Wołos.

Poniżej: zespół TV UMCS w 2016 roku.

Fot. R. Frączek