Ostatnia aktualizacja
10.11.2017

Akty prawne

Uchwały, Zarządzenia, Pisma okólne

Uchwała Nr XIX-9.7/2000 z dnia 27 września 2000 r. w sprawie Uczelnianego Systemu Oceny Jakości Kształcenia
 • Wydany
  27.09.2000
 • Status
  Obowiązujący
 • Problematyka
  Ogólny
 • Rodzaj aktu
  Uchwała
Uchwała Nr XIX-9.4/2000 z dnia 27 września 2000 r. w sprawie DHC dla Wiktora Juszczenki
 • Wydany
  27.09.2000
 • Status
  Obowiązujący
 • Problematyka
  Ogólny
 • Rodzaj aktu
  Uchwała
Uchwała Nr XIX-9.3/2000 z dnia 27 września 2000 r. w sprawie DHC dla Jerzego Giedroycia
 • Wydany
  27.09.2000
 • Status
  Obowiązujący
 • Problematyka
  Ogólny
 • Rodzaj aktu
  Uchwała
Uchwała Nr XIX-9.2/2000 z dnia 27 września 2000 r. w sprawie utworzenia Polsko-Ukraińskiego Kolegium Europejskiego
 • Wydany
  27.09.2000
 • Status
  Obowiązujący
 • Problematyka
  Ogólny
 • Rodzaj aktu
  Uchwała
Zarządzenie Rektora Nr 28/2000 z dnia 10 lipca w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Uniwersytetu
 • Wydany
  10.07.2000
 • Status
  Obowiązujący
 • Problematyka
  Ogólny
 • Rodzaj aktu
  Zarządzenie
Zarządzenie Rektora Nr 27/2000 z dnia 10 lipca zmieniające zarz. 18/97 w sprawie regulaminu studiów doktoranckich ekonomii
 • Wydany
  10.07.2000
 • Status
  Obowiązujący
 • Problematyka
  Ogólny
 • Rodzaj aktu
  Zarządzenie
259

Wyróżnione akty prawne

Najbardziej popularne akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 60/2017 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 19 października 2017 r. w sprawie wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe realizowane przez nauczycieli akademickich
Wydany
24.10.2017
Status
Obowiązujący
Problematyka
Gospodarka finansowa, Ogólny, Pracownicy: wynagrodzenie
Rodzaj aktu
Zarządzenie