Ostatnia aktualizacja
24.04.2018

Akty prawne

Statut UMCS

Statut UMCS - tekst ujednolicony
  • Wydany
    14.06.2006
  • Status
    Obowiązujący
  • Problematyka
    Statut
  • Rodzaj aktu
    Obwieszczenie
Statut UMCS uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 14 czerwca 2006 r.
  • Wydany
    14.06.2006
  • Status
    Obowiązujący
  • Problematyka
    Statut
  • Rodzaj aktu
    Obwieszczenie
Dekret z dnia 23 października 1944 r. o utworzeniu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Wydany
    23.10.1944
  • Status
    Obowiązujący
  • Problematyka
    Statut
  • Rodzaj aktu
    Dekret
1

Najbardziej popularne akty prawne

Statut UMCS - tekst ujednolicony
Wydany
14.06.2006
Status
Obowiązujący
Problematyka
Statut
Rodzaj aktu
Obwieszczenie
Dekret z dnia 23 października 1944 r. o utworzeniu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydany
23.10.1944
Status
Obowiązujący
Problematyka
Statut
Rodzaj aktu
Dekret
Statut UMCS uchwalony na posiedzeniu Senatu w dniu 14 czerwca 2006 r.
Wydany
14.06.2006
Status
Obowiązujący
Problematyka
Statut
Rodzaj aktu
Obwieszczenie