Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Kinga Smoleń

dr Kinga Smoleń
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
ZAKŁAD STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
Telefon
81 537 60 56
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze zimowym w roku akademickim 2017-2018:


Poniedziałek 15.00-17.30


Środa 15.00-15.30


Pokój nr 223


 


 


                                                


 


    


 


      

Adres

Pałac Radziwiłłowski, Wydział Politologii UMCS, Plac Litewski 3
20-080 Lublin

O sobie

Uzyskane wykształcenie:

2013 r. - doktor nauk społecznych w zakresie nauk politycznych, specjalność naukowa: stosunki międzynarodowe 

Tytuł rozprawy: Geostrategiczne położenie Turcji po zimnej wojnie

promotor: Prof. dr hab. Marek Pietraś; recenzenci: Prof. dr hab. Walenty Baluk, Dr hab. Tadeusz Wallas

 

Zainteresowania badawcze:

Pozycja i rola Turcji w późnowestfalskim systemie międzynarodowym, regionalny kompleks bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, geopolityka, międzynarodowe stosunki polityczne, cyberprzestrzeń w stosunkach międzynarodowych

 

Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych:

Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych

Polskie Towarzystwo Geopolityczne - sekretarz Oddziału Lublin

Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych

Członek Grupy badawczej ds. współczesnej Turcji przy Instytucie Nauk Politycznych Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego

 

Działalność organizacyjna:

  • koordynator ds. stypendystów Komisji Fulbrighta
  • członek zespołu tworzącego kierunek: Bezpieczeństwo Narodowe
  • koordynator Dni Otwartych na kierunkach: Stosunki Międzynarodowe i Bezpieczeństwo Narodowe
  • organizacja międzynarodowej konferencji naukowej pt.: Cyberprzestrzeń jako nowy wymiar przestrzeni międzynarodowej (listopad 2017 r.)
  • członkostwo w komitetach organizacyjnych konferencji pt.: Jan Karski. Misja kompletna (czerwiec 2014 r.), Stosunki polsko ukraińskie 1991-2013. Próba bilansu (listopad 2013) oraz II Ogólnopolskiej Konwencji Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych pt.: Poziomy analizy stosunków międzynarodowych (listopad 2012 r.) 

 

Inne aktywności:

  • moderator w debacie na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie z udziałem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego (marzec 2012 r.)

 

 

 

 

 


Działalność naukowa

Granty badawcze, stypendia:

2012-2014 - grant badawczy "PRELUDIUM" Narodowego Centrum Nauki nr 2011/03/N/HS5/03773 , pt.: "Geostrategiczne położenie Turcji po zimnej wojnie"

 

Wyjazdy badawcze:

kwerenda biblioteczna - London School of Economics and Political Science, lipiec 2013 r.

 

Wybrane publikacje:

 

 

Udział w konferencjach naukowych:

Wystąpienia w blisko 20 konferencjach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

 

Proces dydaktyczny:

  • promotor 11 prac licencjackich, recenzent prac licencjackich i magisterskich, promotor pomocniczy w rozprawie doktorskiej
  • prowadzone zajęcia:

Międzynarodowe stosunki polityczne (WY, CA)

Geografia polityczna i ekonomiczna (KW)

Geografia polityczna (KW)

Współczesne stosunki międzynarodowe (WY)

Cyberprzestrzeń i bezpieczeństwo informacyjne (WY)

Międzynarodowa współpraca na rzecz bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni (WY)

Cyberterroryzm (CA)

Cyberwojna (CA)

Cyberprzestępczość (CA)

Państwo Islamskie (SPF)

Arabska Wiosna (SPF)

Wojna hybrydowa w Syrii (SPF)