Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Grażyna Stachyra

dr hab. Grażyna Stachyra
Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Dyżury w semestrze zimowym:


Poniedziałki  godz. 12.40 - 14.10


Wtorki          godz. 9.30 - 11.00


 


Zapraszam do pokoju 215, Wydział Politologii.

Adres

Wydział Politologii UMCS, Zakład Komunikacji Społecznej, Plac Litewski 3
20-080 Lublin

O sobie

 • Doktor habilitowana w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie językoznawstwo
 • Doktor nauk humanistycznych o specjalności komunikacja medialna
 • Adiunkt w Zakładzie Komunikacji Społecznej Wydziału Politologii UMCS w Lublinie
 • Wcieprzewodnicząca Radio Research Section w European Communication Research and Education Association
 • Redaktor Radio, Sound & Society Journal
 • Przewodnicząca Sekcji "Radio" Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej
 • Przewodnicząca Rady Programowej Polskiego Radia Lublin S.A.
 • Członkini Komitetu Redakcyjnego International Journal of Management, Knowledge and Learning
 • Absolwentka Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
 • Absolwentka Podyplomowych Studiów Dziennikarskich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim 
 • Absolwentka podyplomowych Studiów Emisji Głosu na UMCS 
 • Ma za sobą wieloletnią praktykę w radiu publicznym, społecznym i komercyjnym, trener emisji głosu dla dziennikarzy. 

Działalność naukowa

Ważniejsze publikacje:

 • Gatunki audycji w radiu sformatowanym, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008

 • Rozrywka w mediach i komunikacji społecznej. Wybrane zagadnienia, P. Nowak. M. Piechota, G. Stachyra, Wydawnictwo WSPA, Lublin 2012

 • Radio i społeczeństwo, G. Stachyra, E. Pawlak-Hejno (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011

 • Radio – Community, Challenges, Aesthetics, (ed.) G. Stachyra, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013

 • The Radio Plays Games [w:] European Journal of Communication, Volume 27 (3) 2012, London: Sage , pp. 241-256

 • Radio tuned for work. Draft of research, [w:] Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio K: Politologia, Vol. XX, 1, 2013, s. 231-251

 • The communicational aspects of radio convergence process – remarks upon “the radio on vision” and web-radio,      in: Convergence: Media in Future, (eds.) A. Baczyński, M. Drożdż, IDIKS UPJPII, Cracow 2012, s. 179-197.

 • The Radio afterlife. Three spheres of communication and community,[ in:] Oliveira, M., Portela, P., Santos, L.A. (2012) (Eds.), Radio evolution, Conference ProceedingsISBN 978-989-97244-9-5, pp. 393-403 http://www.lasics.uminho.pt/ojs/index.php/radioevolution 

 • Radio charitainment. A case study of Radio Eska’s campaign  ‘We undress to dress’ [w:] G. Stachyra (ed.),  Radio – Community, Challenges, Aesthetics, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2013

 • Radio jako przestrzeń dla rytuału [w:] Media. Kultura. Komunikacja Społeczna, Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, No 9 2013, s. 9-23.

 • Radio Wnet: From mainstream to grassroots. A case study of productive listeners, [w:] Radio Audiences and Participation in the Age of Network Society, eds. T. Bonini, B. Monclùs (eds.), Routledge 2015 

 • G. Stachyra, S. Jędrzejewski, The image of the aged in the Polish Radio. Towards social inclusion, Media, Power and Empowerment - Central and Eastern European Communication and Media Conference CEECOM Prague 2014, (eds) Irena Carpentier Reifova and Tereza Pavlickova, Cambridge Scholars Publishing, 2014 s. 27-33. http://www.cambridgescholars.com/download/sample/61936
 • Radio w środowisku pracy, „Humanizacja Pracy” 4(278), Płock 2014, s. 133-147.

 • Listeners’ obligations in ‘expression seeking’ radio dialogues, [w:] Radio: the Resilient Medium, eds.M. Oliveira, G. Stachyra, G. Starkey, Centre for Research in Media and Cultural Studies, University of Sunderland 2014.

 • Radio in the workplace. A liminal medium between work and leisure, [w:] Media Culture & Society, Vol. 1(18) 2015, London: Sage.

 • Transformations of radio aesthetics,International Journal "Culture", No 11, 2015, pp. 191-200.

 • Polityczność radia w kontekście jego historii, technologii i estetyki, [w:] G. Pietruszewska-Kobiela, A. Regiewicz,  G. Stachyra, A. Żywiołek, Polityczność mediów, seria: Audiowizualne aspekty kultury w ponowoczesności, t. IV, Toruń 2015, Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 73-150.
 • Podcasting w perspektywie specyfiki produkcji radiowej, "Media Kultura Komunikacja Społeczna", 12 (4) 2016, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie, s. 71-89.
 • Podcasting jako technologia audio. Perspektywy rozwoju, „Studia Medioznawcze” 1 (68) 2017, s. 29-41.
 • Radiowy phone-in jako forma gatunkotwórcza, Gatunki w mediach elektronicznych, Prace dedykowane Profesor Marii Wojtak, T. 2 serii Współczesne Media, red. I. Hofman, D. Kępa-Figura, Wydawnictwo UMCS 2017, s. 35-53.
 • Perspektywy badania współczesnej genologii radiowej, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica". Medium radiowe w oczach współczesnych badaczy. Prace ofiarowane Profesor Elżbiecie Pleszkun-Olejniczakowej, 1(39) 2017, s. 49-70.