Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Emil Kruk

Telefon
(81) 537-59-79 - w godzinach konsultacji
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

konsultacje: czwartki w godz. 9:30-12:30 (pok. 623) 


 

Adres

Wydział Prawa i Administracji,
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, Lublin 20-031

Ogłoszenia

PRAKTYKI STUDENCKIE

Opiekun praktyk na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne (studia stacjonarne I i II stopnia).

W sprawach praktyk należy kontaktować się osobiście w godzinach konsultacji (nie odpowiadam na e-maile w tych sprawach).

Do Internetowego Systemu Wsparcia Praktyk loguję się raz w tygodniu. W związku z powyższym, proszę o dodawanie praktyk z odpowiednim wyprzedzeniem oraz z należytą starannością, tak by nie było konieczne ich usuwanie i ponowne dodawanie.

Studenci zamierzający odbyć praktykę powinni w pierwszej kolejności poinformować o tym pracowników właściwego dziekanatu oraz zapoznać się z wszystkimi informacjami zamieszczonymi na stronie Internetowego Systemu Wsparcia Praktyk Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Szczegółowe instrukcje zostały zamieszczone w zakładce "DO POBRANIA". Następnie należy zalogować się do Systemu i wprowadzić niezbędne dane (instrukcja logowania). Studenci WPiA nie mają obowiązku prowadzenia dziennika praktyk.

Jednym z warunków zaliczenia praktyki jest dostarczenie opiekunowi praktyk oryginałów dokumentów (umowa/deklaracja oraz zaświadczenie o odbytej praktyce), których skany powinny być wcześniej zamieszczone w systemie obsługi praktyk (proszę korzystać z opcji "załącz pliki do systemu"). Wszystkie dokumenty proszę skanować do jednego pliku, który powinien być oznaczony imieniem i nazwiskiem praktykanta (według wzoru: Jan Kowalski - dokumentacja praktyki).

Oficjalne wzory dokumentów (deklaracja, umowa, zaświadczenie o odbytej praktce) zamieszczone są w Internetowym Systemie Wsparcia Praktyk w zakładce "Dokumentacja praktyki".