Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Alina Kargol

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
ZAKŁAD ZASTOSOWAŃ MATEMATYKI
Telefon
815376261
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Zakład Zastosowań Matematyki


p.604


urlop naukowy  30.11.2017-30.12.2017


Konsultacje


wtorek 11.30 --  12.00


czwartek 13 – 15.30


Zajęcia


poniedziałek 16 - 17.30  Matematyka I r. biotech. dz. lic. s. 146B  (Wydział Biologii i Biotechnologii)


wtorek 12 - 14  Algebra KW II r. matematyki dz. lic. s.132


czwartek 15.30 -  17.00    Metody probab. i stat.  II r. inf. dz. lic s. FVII


czwartek 17.00 -  18.30    Metody probab. i stat. II r. inf. dz. lic s. FVII


piątek 11.30 – 13.00 Matematyka dla ekonomistów I r. dz. lic. aula II  (Wydział Ekonomiczny)


sobota, niedziela (według planu zjazdów studiów zaocznych)  Seminarium magisterskie I r. matematyka st. zao. uz. s.6