(практичний та загальноуніверситецький профіль) - бакалаврат та магістратура

Правила прийому: прийом на навчання на підставі складеного комплекту документів до закінчення ліміту місць.

Спеціальності:

 • Аналітик соціальних явищ
 • Організатор територіальної громади
 • Інноваційне управління

Чому соціологія?

Соціологія — це напрям навчання, який зосереджується на пізнанні й розумінні суспільства, в якому живемо. Девіз, наших студентів на кожен день – це ЗАДОВОЛЕННЯ ВІД ПІЗНАННЯ. У рамках дидактичних занять і додаткової діяльності кожен студент може розвивати свої індивідуальні зацікавлення або  відкрити їх.

Ви отримаєте вміння та компетенції

 • інтерпретувати та аналізувати соціальні процеси і явища (культурні, політичні та економічні, фактори ризику для здоров’я)
 • проводити основні статистичні аналізи з використанням комп’ютерних технік
 • посередництво, ведення переговорів
 • м’які компетенції:
 • комунікативність, креативність
 • вміння працювати в групі

Перспективи працевлаштування

 • центри дослідження громадської думки, центри маркетингових досліджень
 • органи державного управління і місцевого самоврядування
 • бізнес-корпорації і медіа-корпорації
 • управління людськими ресурсами (HR – human resources)                 
 • освітні установи
 • культура та охорона здоров’я
 • позаурядовий сектор (громадські організації), який динамічно розвивається

Можливості розвитку

Діяльність у Науковому гуртку студентів соціології, Студентському науковому гуртку соціологів економіки та організації, проведення дослідницьких та соціальних проектів в рамках дидактичних курсів, участь у тренінгах, соціальних та промоційних проектах, пошук коштів на дослідження, професійні практики в Польщі та за кордоном.

Пропонуються курси

мікро- та макроструктури суспільства, методи та техніки соціологічних досліджень, соціотехніка, управління проектами, соціальна психологія, дослідницькі проекти, публічна сфера, теорії в соціологічних аналізах, моделі культури, міжнародна  мобільність та міграції