Студент

Міжнародне співробітництво

Університет Марії Кюрі-Склодовської постійно співпрацює із навчальними закладами та науковими осередками зза кордону. Університетська співпраця відбувається на основі двосторонніх договорів та шляхом участі працівників та підрозділів УМКС у проектних консорціумах.

УМКС уклав близько 100 договорів про двосторонню співпрацю із навчальними установами з усього світу, найбільше - із європейськими інституціями. Більшість закордонних навчальних закладів-партнерів УМКС – це великі університетські осередки. Із багатьма партнерами УМКС підписав домовленості з метою створення консорціумів для реалізації наукових чи дидактичних проектів. Більшість із цих проектів отримують фінансування із європейських джерел, що дозволяє оплатити участь в них працівників та студентів.

УМКС бере участь у програмі Європейської Комісії «Lifelong Learning Programme / Erasmus», в рамках якої студенти університету можуть проводити частину свого навчання в європейських університетах-партнерах та поїхати на закордонну практику, а працівники читати лекції та проводити навчання у Європі. Щороку програмою «Erasmus», в якій УМКС має понад 200 партнерів, користуються близько 200 студентів та понад 50 працівників УМКС. Такі виїзди серйозно впливають на міжнародний рівень процесу навчання і збільшення європейського виміру в реалізації стратегії УМКС.

Студентські обміни та стажування в закордонних навчальних закладах реалізуються також на основі двосторонніх домовленостей про університетську співпрацю із навчальними закладами в усьому світі, передусім, у Європі та США, Китаї, Бразилії, Росії. Студенти УМКС також користуються можливістю проходження навчання і стажувань в рамках різних стипендійних програм Вишеградського фонду, Комісії Фулбрайта, CEEPUS (Central European Exchange Program for University Atudies), DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst), KAAD (Katholischer Akademischer Ausländer Dienst), Comenius, British Council.
В рамках програм з обмінів та урядових стипендійних програм в УМКС закордонні студенти навчаються на різних рівнях: бакалавраті, магістраті, аспірантурі. Багато із них користується із занять та лекцій, які проводяться іноземними мовами, переважно на англійській мові. Велика група іноземців відвідують заняття у Центрі польської мови та культури для польської діаспори та іноземців, вивчаючи польську мову.
УМКС постійно розширює закордонні контакти з метою виходу на вищий міжнародний рівень навчання, створення для своїх студентів можливості повністю користуватися європейським освітнім простором на вищому рівні і залишитися привабливим навчальним осередком для студентів і науковців із закордоння.


    Слідкуй за УМКС