Розподіл студентів 1 курсу економічного факультету по групах в 2018/19 н.р.

dr Taras Bondarenko

01.10.2018

ANALITYKA GOSPODARCZA stacjonarne I stopnia

GRUPY CA:

CA 1: A - Mał

CA 2: Mas - Z

GRUPY KW/LB:

KW/LB 1: A - Joś

KW/LB 2: Jóź - Mał

KW/LB 3: Mas - Sob

KW/LB 4: Sor - Z

 

EKONOMIA stacjonarne I stopnia

GRUPY CA:

CA1: A - God

CA2: Gro - Kur

CA3: Kwa - Rak

CA4: Ro - Tar

CA5: To - Ż

GRUPY KW:

KW1: A - De

KW2: Dra - Jar 

KW3: Ję - Krę

KW4: Kry - Mot 

KW5: Mr - Ru

KW6: S - Sza 

KW7: Szcz -  Wię

KW8: Wój - Ż 

 

EKONOMIA stacjonarne II stopnia

GRUPY CA:

CA 1:  B-Ma

CA 2:  Mo-Żyw

GRUPY KW:

KW 1:  B-Kal

KW2:  Kan-Po

KW3:  Ru-Żyw

  

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ stacjonarne I stopnia

GRUPY CA:

CA1   A-F

CA2   G-Krask

CA3   Krasu-Miki

CA4   Miku-Pi

CA5   Pł-Suł

CA6   Sup-Ż

GRUPY KW:

KW1   A-Ci

KW2   Cy-G

KW3   H-Kor

KW4   Kot-Lec

KW5   Lek-Mis

KW6   Mit-O

KW7   P-Pro

KW8   Pru-Sta

KW9   Ste-Wę

KW10 Wi-Ż

 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ stacjonarne II stopnia

GRUPY CA:

CA1 A – Dyb

CA2 Dyc – Jab

CA3 Jan – K

CA4 L – Ole

CA5 Olsz – Soc

CA6 Sod – Z

GRUPY KW:

KW1 A – C

KW2 Ć – F

KW3 G – Jan

KW4 Jar – Kró

KW5 Kru – Mac

KW6 Mad – Ole

KW7 Ols – Rze

KW8 Rzu – S

KW9 T – Z

 

LOGISTYKA stacjonarne I stopnia

GRUPY CA:

CA1   An-Frą

CA2   Fre-Karp

CA3   Karw-Met

CA4   Mia-Sha

CA5   Shch-Ż

GRUPY KW:

KW1   An-Bo

KW2   Bra-Grze

KW3   Grzy-Kas

KW4   Kaz-Kry

KW5   Krze-My

KW6   Nai-Rum

KW7   Ryb-Twa

KW8   Vai-Ż

 

LOGISTYKA stacjonarne II stopnia

GRUPY CA:

CA 1:  A – Ki

CA 2:  Kr – R

CA 3:  S – Ż

GRUPY KW/LB:

KW 1: A – H

KW 2: I – L

KW 3: M – P

KW 4: R – Ś

KW5: T - Ż

 

ZARZĄDZANIE stacjonarne I stopnia

GRUPY CA:

CA1: A- Dr

CA2: Du - Kar

CA3: Kąd - Ło

CA4: Ły - Pawlik

CA5: Pawlin - Sta

CA6: Ste - Ż

GRUPY KW:

KW1: A - B

KW2: C – Grom

KW3: Gros - Ka

KW4: Ką - Kw

KW5: L - Ma

KW6: Me - Pawlik

KW7: Pawlin - Sal

KW8: Sał - Ś

KW9: T-Ż

 

ZARZĄDZANIE stacjonarne II stopnia

GRUPY CA:

CA1: A- M

CA2: N-Ż

GRUPY KW:

KW1: A-Kaz

KW2: Ko-P

KW3: R-Ż