Секретаріат факультету

 

Керівник адміністрації

мгр Магдалена Криніца-Кісель    

кім. 301 
тел. (81) 537 54 62
email: m.krynica-kisiel@umcs.pl 

Службові обов'язки:

 • надзорування роботи працівників адміністрації та інститутів економічного факультету,
 • приготування детальних службових обов'язків підлеглих працівників, контроль за виконанням ними своїх обов'язків
 • координація системи POLO-on
 • прийом скарг студентів і докторантів i.
 • обслуговування інформаційних потоків факультету і ін.

Спеціаліст по фінансовій частині 

 
мгр Агнєшка Цапала

кім. 309 
тел. (81) 537 50 56 
e-mail: a.capala@umcs.pl

Службові обов'язки:

 • ведення обліку, аналізу приходів і видатків факультету (за винятком фонду досліджень),
 • опрацювання, контроль і аналіз фінансово-матеріального плану,
 • підготовка цивільно-правових договорів, протоколів і рахунків, що стосуються процесів навчання, ведення реєстрів факультету (цивільно-правових договорів, держзакупівель до 14 000 євро, премій тощо),
 • формальний нагляд над реалізацією бюджетів наукових кіл та організацій студентських, що діють на факультеті.

Ст. референт до справ інформації і промоції факультету

мгр Агата Колодзей

каб. 307
tel. (81) 537 51 71
e-mail: a.kolodziej@umcs.pl

Службові обов'язки:

 • адміністративне обслуговування процесу створення планів і навчальних програм, а також системи якості навчання (в т.ч. факультетської команди в справі якості обслуговування),
 • проведення записів на спеціальності, факультативні і загальнофакультетські лекції;
 • адміністрування інтернет-сторінки економічного Факультету,
 • обслуговування соціальних мереж економічного факультету,
 • а також співпраця з уповноваженим декана в справах промоції факультету і координатором міжнародної співпраці факультету.

Спеціаліст в справах дослідницької роботи, співпраці і аспірантури

мгр Беата Козловська

каб. 308
тел. (81) 537 55 33
e-mail: beata.kozlowska@poczta.umcs.lublin.pl

Службові обов'язки:

 • адміністративне обслуговування пов’язане з науково-дослідницькою діяльністю факультету (розробка, актуалізація і моніторинг бюджету досліджень),
 • міжнародна співпраця факультету, а також пошук зовнішніх фондів
 • співпраця з керівником аспірантури і ведення документації аспірантури, участь в складенні розкладів дидактичних занять.

Керівник об’єкту

мгр Дорота Лепосінська

каб. 1407
тел. (81) 537 53 25
e-mail: dorota.leposinska@umcs.lublin.pl

Службові обов'язки:

 • забезпечення безперебійного функціонування будинку і приміщень факультету,
 • нагляд над виправленням всіх недоліків і аварій, що утруднюють нормальне функціонування об’єкту,
 • управління дидактичним обладнанням і технічними засобами факультету (за винятком електроприборів).
 • нагляд над проведенням ремонтних робіт і облік обладнання та технічних засобів.

Спеціаліст в справі технічного обслуговування

мгр Міхал Цабан

каб. 206
тел (81) 537-54-94
e-mail: mcaban@hektor.umcs.lublin.pl

Службові обов'язки:

 • здійснення технічного нагляду над аудіовізуальною і комп’ютерною технікою в комп’ютерних приміщеннях, деканаті і секретаріаті, в аудиторіях та інших приміщеннях факультету.
 • технічний супровід заходів, що проходять на факультеті (засідання ради факультету, зустрічей, презентацій, урочистостей).
 • участь в замовленнях і реалізації закупівель (відповідно до компетенції).
 • співпраця з керівником об’єкту.

Асистент Декана Факультету

мгр Габріела Диха

каб. 302
тел (81) 537-54-62
email:ekonomia@umcs.lublin.pl 

Службові обов'язки:

 • обслуга секретаріату деканату
 • ведення календаря декана
 • обслуша службових виїздів декана і викладацького персоналу
 • координація процесу періодичної оцінки викладачів
 • поточна обслуга інтересантів (мейли, телефони) і тд.

Спеціаліст до справ обслуги процесу навчання та якості 

мгр Моніка Нужка

каб. 307
тел (81) 537-51-31
email:monika.nozka@umcs.pl

Службові обов'язки:

 • приготування розкладів занять
 • обслуговування процесів та запису на факультативні предмети та семінарія
 • поточна обслуга USOS
 • управління лекційеими щалами, перенесення, відміна занять
 • обслуга студентів по програмі ERASMUS.

 

Асистент директора інституту економіки і фінансів

мгр Моніка Франчук

мгр Магдалена Орачевська-Мартина

каб. 313
тел (81) 537-51-75
email:instytutyekonomia@poczta.umcs.lublin.pl

Службові обов'язки:

 • обслуга секретаріату, працівників та Ради інституту
 • обслуга кадрів науково-викладацького та наукового складу інституту
 • обслуга службових виїздів , відряджень працівниів інституту
 • адміністративне приготування нарад, зібрань інституту та факультетупоточна обслуга інтересантів (мейли, телефони) і тд.

 

Асистент директора інституту менеджменту та якості

мгр Богуміла Брюхала

каб. 312
тел (81) 537-51-73
email:ibb1101@poczta.umcs.lublin.pl

Службові обов'язки:

 • обслуга секретаріату, працівників та Ради інституту
 • обслуга кадрів науково-викладацького та наукового складу інституту
 • обслуга службових виїздів , відряджень працівниів інституту
 • адміністративне приготування нарад, зібрань інституту та факультетупоточна обслуга інтересантів (мейли, телефони) і тд.