Розподіл студентів 1 курсу економічного факультету по групах в 2017/18 н.р.

dr Taras Bondarenko

02.10.2017

ANALITYKA GOSPODARCZA stacjonarne I stopnia

GRUPY CA:

CA 1: B-KO

CA 2: KRA-SKIBA

CA3: SKIBIŃ-W

 

GRUPY KW/LB:

KW/LB 1: B-J

KW/LB 2: KM-M

KW/LB 3: O-STE

KW/LB 4: STĘ-W

 

EKONOMIA stacjonarne I stopnia

GRUPY CA:

CA1   A-Dre

CA2   Dró-Kacz

CA3  Kam-Lit

CA4   Lu-Pan

CA5   Pas-Sien

CA6   Skrz-Was

CA7   Waw-Żm

 

GRUPY KW:

KW1   A-Cur

KW2   Cyb-Goł

KW3  Gra-Karp

KW4   Karw-Kreł

KW5   Kub-Miz

KW6   Mo-Piotr

KW7   Pis-She

KW8   Sie-Tar

KW9   Ter-Win

KW 10 Wło-Ż

 

EKONOMIA stacjonarne II stopnia

GRUPY CA:

CA 1:  B-J

CA 2:  K-N

CA 3:  O-Ż

 

GRUPY KW:

KW 1:  B-Gł

KW2:  Gr-Kur

KW3:  Kw-Ros

KW4:  Róż-Ż

 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ stacjonarne I stopnia

GRUPY CA:

CA1   A-Ch

CA2   Ci-Gawę

CA3   Gawr-Kav

CA4   Kaz-Kur

CA5   Kut-Mit

CA6   Mł-Rek

CA7   Rog-Sz

CA8   Ś-Ż

 

GRUPY KW:

KW1   A-Bor

KW2   Bot-Dob

KW3   Dry-Gi

KW4   Goł-J

KW5   K-Kos

KW6   Kosz-Li

KW7   Lu-Mi

KW8   Mł-Po

KW9   Pr-Sko

KW10 Skw-Wal

KW11 Wan-Ż

 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ stacjonarne II stopnia

GRUPY CA:

CA1 A-D

CA2 E-Kę

CA3 Ki-Ł

CA4 M-Po

CA5 Pr-Sza

CA6 Szp-Ż

 

GRUPY KW:

KW1 A-C

KW2 D-G

KW3 H-Koze

KW4 Kozi-Ł

KW5 M-O

KW6 P-Se

KW7 Si-T

KW8 W-Ż

 

LOGISTYKA stacjonarne I stopnia

GRUPY CA:

CA1   And-Fij

CA2   Fir-Kal

CA3   Kap-Kwa

CA4   Lep-Ołe

CA5   Ost-Ski

CA6   Sko-Świ

CA7   Tat-Zyg

 

GRUPY KW:

KW1   And-Ciu

KW2   Cyd-Gol

KW3   Gór-Kar

KW4   Kas-Krz

KW5   Kub-Marg

KW6   Mark-Pal

KW7   Pas-Rzą

KW8   Saj-Strz

KW9   Stu-Tur

KW10 Tusz-Zyg

 

LOGISTYKA stacjonarne II stopnia

GRUPY CA:

CA 1:  A – Kli

CA 2:  Klo – N

CA 3:  P – Z

GRUPY KW/LB:

KW 1: A – H

KW 2: J – L

KW 3: M – Re

KW 4: Ro – Z

 

ZARZĄDZANIE stacjonarne I stopnia

GRUPY CA:

CA1: A- D

CA2: E-Kh

CA3: Ko- Ł

CA4; M-N

CA5: O-Sę

CA6: Sh-Ś

CA7: T-Ż

GRUPY KW:

KW1: A-Cz

KW2: Do-G

KW3: Ha-Kos

KW4: Kr-Łu

KW5: Ma-My

KW6: Na-Pyś

KW7: Ra-Sta

KW8: Ste-Ty

KW9: Wa-Ż

 

ZARZĄDZANIE stacjonarne II stopnia 

GRUPY CA:

CA1: A- Ki

CA2: Ko-Si

CA3: Sk-Z

 

GRUPY KW:

KW1: A-Gr

KW2: Ha- Ma

KW3: Mi-So

KW4: Sy-Z