Поділ на групи 2016/2017

dr Taras Bondarenko

03.10.2016

Нижче поданий поділ на групи з практичних занять і лекцій в 2016/2017 навчальному році . Поділ відбувається за прізвищем. 

ANALITYKA GOSPODARCZA stacjonarne I stopnia, I rok
GRUPY CA:
CA 1: A-O
CA 2: P-Z

GRUPY KW/LB:
KW/LB 1: A-Ka
KW/LB 2: Ko-Sa
KW/LB 3: Si-Z

EKONOMIA stacjonarne I stopnia, I rok
GRUPY CA:
CA1   A-C
CA2   D-Jurek
CA3  Jurko-Kuś
CA4   Kuz-O
CA5   P-Sach
CA6   San-Ś
CA7   T-Ż

GRUPY KW:
KW1   A-Cich
KW2   Cio-H
KW3  I-Klu
KW4   Ko-Lit
KW5   Liw-Och
KW6   On-Raw
KW7   Rącz-Stasiak
KW8   Staszow-Wasi
KW9   Wasz-Ż

EKONOMIA stacjonarne II stopnia, I rok
GRUPY CA:
CA 1:
  A-Gm
CA 2:  Gr-K
CA 3:  Ł-Sł
CA 4: So-Z

GRUPY KW:
KW 1: 
 A-F
KW2:  G-Koł
KW3:  Kos-O
KW4:  P-Tch
KW5:  Tom-Z

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ stacjonarne I stopnia, I rok
GRUPY CA:
CA1   A-Czar
CA2   Czer-Kie
CA3   Kil-Kulik
CA4   Kulikowski-Nie
CA5   Norw-Rudz
CA6   Ryc-Trof
CA7   U-Ż

GRUPY KW:
KW1   A-Bu
KW2   C-Gle
KW3   Gło-Kla
KW4   Kli-Kozy
KW5   Kra- Markowska Aneta
KW6   Markowska Katarzyna - N
KW7   O- Rob
KW8   Rog-Szosz
KW9   Sto-Wiś
KW10 Woj- Ż

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ stacjonarne II stopnia, I rok
GRUPY CA:
CA 1:  A – Ga
CA 2:  Gą – Ki
CA 3:  Ko – Li
CA 4: Ło – Pi
CA 5: Po – So
CA 6: St – Ż

GRUPY KW:
KW 1: A – D
KW 2: E – I
KW 3: J – Kra
KW 4: Krz – Li
KW 5: Ł – O
KW 6: P – Sa
KW 7: Se – Su
KW 8: Sz – Ż

LOGISTYKA stacjonarne I stopnia, I rok
GRUPY CA:
CA1   A-Chu
CA2   Ci-Go
CA3   Gr-Kl
CA4   Ko-Łuc
CA5   Łuk-Pasz
CA6   Paw-Sam
CA7   San-Tok
CA8   Tom-Że

GRUPY KW:
KW1   A-Chę
KW2   Chm-Gaj
KW3   Gał-Jan
KW4   Jaś-Kor
KW5   Korz-Mac
KW6   Maj-Opa
KW7   Ore-Raj
KW8   Rak-Sow
KW9   Spi-Wdo
KW10 Wia-Że

LOGISTYKA stacjonarne II stopnia, I rok
GRUPY LB:
LB 1: A – Dą
LB 2: Do – Koł
LB 3: Kow – Na
LB 4: Ni – Se
LB 5: Sk – Z

ZARZĄDZANIE stacjonarne I stopnia, I rok
GRUPY CA:
CA1: A- J
CA2: K-M
CA3: N-St
CA4: Sy- Ż

GRUPY KW:
KW1: A-I
KW2: J-Ł
KW3: M-Pi
KW4: Po- Ś
KW5: T-Ż

ZARZĄDZANIE stacjonarne II stopnia, I rok
GRUPY CA:
CA1: A-Gor
CA2: Gó- Kon
CA3: Kow-Na
CA4: Ni-W

GRUPY KW:
KW1: A-F
KW2: G-J
KW3: K-Ł
KW4: M-P
KW5: R-W