Aktualności

Zmarła śp. Wanda Brzyska


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 29 października 2020 roku zmarła

śp.
prof. dr hab. Wanda Brzyska

Urodziła się 19 lutego 1931 r. w Grodnie.
Studia chemiczne ukończyła w 1955 r. na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS.
Stopień doktora nauk przyrodniczych uzyskała w 1964 r., a stopień doktora habilitowanego w 1972 r.
W 1984 r. została mianowana na stanowisko profesora nadzwyczajnego, a w 1991 r. otrzymała tytuł profesora zwyczajnego.
Z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie związana zawodowo przez całe życie.
Prorektor ds. Studenckich, Dydaktyki i Wychowania (1980-1981), Prodziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii (1984-1998),
Kierownik Zakładu Chemii Nieorganicznej i Ogólnej (1977-1998), Kierownik Zakładu Chemii Ogólnej (1998-2001).
Prof. Wanda Brzyska była autorem wielu prac naukowych w zakresie właściwości nowych związków kompleksowych lantanowców
i pierwiastków d-elektronowych, twórcą 9 patentów oraz recenzentką kilkudziesięciu książek z dziedziny chemii.
Wypromowała ponad 170 magistrów, 15 doktorów i 7 doktorów habilitowanych.
Wieloletni członek Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.
Wielokrotnie nagradzana m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej,
Złotą Odznaką Zasłużonemu dla Lublina, Medalem Województwa Lubelskiego za Zasługi dla Lubelszczyzny.

W osobie Pani Profesor żegnamy wybitnego nauczyciela akademickiego, wychowawcę wielu pokoleń studentów oraz młodej kadry naukowej,
Osobę wielce zasłużoną dla polskiej i światowej chemii.

Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie 3 listopada o godz. 11.00 w Kaplicy Cmentarnej przy Drodze Męczenników Majdanka w Lublinie. 


Rektor i społeczność akademicka

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    30 października 2020