Aktualności

Zmarła śp. prof. dr hab. Barbara Trelińska

Rektor i Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
z głębokim żalem zawiadamiają, że 20 maja 2022 r. zmarła

śp.

prof. dr hab. Barbara Trelińska

Urodzona 18 stycznia 1943 r. w Rożnicy.
W 1968 r. ukończyła studia historyczne na Wydziale Humanistycznym UMCS w Lublinie.
W 1977 r. na macierzystej uczelni uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych,
a w 1991 r. stopień doktora habilitowanego.
W 2001 r. otrzymała tytuł profesora nauk humanistycznych.

W latach 1976–2013 związana zawodowo z Uniwersytetem
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
W latach 2001–2013 kierownik Zakładu Nauk Pomocniczych Historii.

Autorka ponad 100 książek, w tym wielu wydawnictw źródłowych,
z zakresu nauk pomocniczych historii ze szczególnym uwzględnieniem: epigrafiki,
paleografii, dyplomatyki, heraldyki, genealogii, bibliologii i kodykologii.

Promotor i recenzent licznych prac licencjackich oraz magisterskich,
recenzent prac doktorskich i rozpraw habilitacyjnych.

Zaangażowana w działalność wielu towarzystw i organizacji naukowych:
sekretarz (1980–1989) i członek (1980–1993) Komisji Nauk Pomocniczych Historii
Komitetu Nauk Historycznych PAN; członek Komisji Nauk Pomocniczych Historii,
Źródłoznawstwa i Edytorstwa Komitetu Nauk Historycznych PAN (1993–2001)
oraz przewodnicząca tejże Komisji (2006–2012).
Członek – założyciel Polskiego Towarzystwa Heraldycznego (od 1989 r.).
Wiceprezes Zarządu Oddziału PTHer w Lublinie (1991–1995),
członek Komisji Rewizyjnej Oddziału.
Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego (od 1973 r.)
i Lubelskiego Towarzystwa Naukowego (od 1990 r.).
Wiceprezes Rady Programowej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie (2007–2009).

Odznaczona Złotym i Brązowym Krzyżem Zasługi. Wielokrotnie wyróżniona nagrodami:
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Edukacji Narodowej oraz Rektora UMCS.


 Msza święta zostanie odprawiona 26 maja 2022 r. (czwartek) o godz. 14:00
w Kościele Świętej Trójcy w Słupi Jędrzejowskiej.
Pogrzeb odbędzie się na tamtejszym cmentarzu parafialnym.


Rektor i społeczność akademicka
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

    Aktualności

    Autor
    Małgorzata Baranowska
    Data dodania
    23 maja 2022