Aktualności

Zmarła śp. dr hab. Halina Bielak

Rektor i Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
z głębokim żalem zawiadamiają, że 18 lutego 2022 r. zmarła

śp.

dr hab. Halina Bielak

Urodzona 23 lutego 1953 r. w Guzówce.
W 1977 r. ukończyła studia na kierunku matematyka na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
W 1986 r. uzyskała stopień doktora nauk ścisłych w Instytucie Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego.
W 2008 r. na podstawie uchwały Rady Wydziału Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Uniwersytetu Zielonogórskiego uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk matematycznych.
Od początku kariery naukowej, tj. 1977 r., do 2020 r. związana zawodowo z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Autorka ponad 50 artykułów naukowych.
Promotor 4 doktoratów oraz ponad 100 prac magisterskich, recenzent kilku prac doktorskich.


Uroczystości pogrzebowe odbędą się 23 lutego 2022 r. (środa) o godz. 13:00 
w kaplicy cmentarnej przy ulicy Droga Męczenników Majdanka w Lublinie.


Rektor i społeczność akademicka
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    21 lutego 2022