Aktualności

Zmarła śp. dr hab. Bogumiła Truchlińska prof. UMCS

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarła

śp. dr hab. Bogumiła Truchlińska prof. UMCS

Urodziła się 30 listopada 1948 r. w Rokitowie.  

Studia filologiczne ukończyła w 1971 r. na Wydziale Humanistycznym UMCS.

Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskała w 1983 r., a stopień doktora habilitowanego w 1998 r.

W 2001 r. została mianowana na stanowisko profesora nadzwyczajnego.

Z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie związana zawodowo w latach 1975-2016.

Współorganizatorka Instytutu Kulturoznawstwa oraz założycielka Zakładu Aksjologii Kultury.

Prowadziła zajęcia z filozofii polskiej, filozofii kultury i pedagogiki kultury.

Organizatorka wielu konferencji i dyskusji naukowych. Wypromowała 120 magistrów i ponad 40 licencjatów.

Wieloletni członek Polskiego Towarzystwa Filozoficznego i Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.  

Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem za Długoletnią Służbę, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

 

W osobie Pani Profesor żegnamy wybitnego filologa, Osobę wielce zasłużoną dla Wydziału Humanistycznego.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się 15 maja 2020 r. o godz. 12.00 na Cmentarzu przy ul. Lipowej.  

Rektor i społeczność akademicka
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

    Aktualności

    Data dodania
    15 maja 2020