Aktualności

Zmarła śp. dr hab. Barbara Ościk-Mendyk

REKTOR I SENAT UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

z głębokim żalem zawiadamiają, że 12 maja 2023 r. zmarła

śp.

dr hab. Barbara Ościk-Mendyk

Urodzona 8 marca 1952 r. w Lublinie.

Absolwentka Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS.

Z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej związana zawodowo od 1975 r.

Stopień doktora nauk chemicznych uzyskała w 1981 r., a stopień doktora habilitowanego w 1993 r.

Specjalizowała się w dziedzinie chromatografii.

Za osiągnięcia naukowe otrzymała Nagrodę Indywidualną I Stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki

oraz liczne Nagrody Rektora.


Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia 19 maja 2023 r. o godzinie 13.00 w kaplicy cmentarnej przy ulicy Białej.

Po uroczystości nastąpi złożenie prochów w grobowcu rodzinnym na cmentarzu przy ul. Lipowej.

    Aktualności

    Data dodania
    19 maja 2023