Aktualności

Zmarła prof. dr hab. Halina Ludorowska

Rektor i Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
z głębokim żalem zawiadamiają, że 1 listopada 2017 r. zmarła

prof. dr hab. Halina Ludorowska

Urodzona 12 lipca 1946 roku w Bartnikach. Studiowała filologię germańską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w latach 1964-69. Stopień doktora uzyskała na UAM w 1986 r., a stopień doktora habilitowanego na UMCS w 2007 r. Stanowisko profesora nadzwyczajnego otrzymała w 2010 roku, a profesora zwyczajnego w 2016 roku.

Z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej związana zawodowo od 1978 r. Dyrektor Instytutu Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej, Kierownik Zakładu Współczesnej Literatury Niemieckojęzycznej i Komparatystyki.

Badaczka literatury niemieckojęzycznej, tłumaczka, autorka cenionych monografii oraz rozpraw, studiów i artykułów naukowych.

Współpracowała z siecią Bibliotek Publicznych oraz z mediami w popularyzacji kultury. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Złotym za Długoletnią Służbę oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Była wzorem nauczyciela akademickiego i uczonego.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 8 listopada o godz. 14.00 na cmentarzu przy ul. Lipowej.

    Aktualności

    Data dodania
    6 listopada 2017