Aktualności

Zmarła doc. dr Michalina Dąbkowska

Rektor i Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
z głębokim żalem zawiadamiają, że w dniu 27 października 2021 r. zmarła

doc. dr Michalina Dąbkowska

Urodzona 18 sierpnia 1921 r. w Wieliżu koło Witebska.

Z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie związana od 1944 r. jako studentka, a następnie zawodowo w latach 1946–1991, pracując kolejno w: Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Ogólnej, Instytucie Chemii na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii oraz Wydziale Chemii.

Stopień doktora nauk chemicznych uzyskała w 1960 r. za rozprawę doktorską zatytułowaną „Ciekły amoniakat nadchloranu litu jako rozpuszczalnik i ciecz podstawowa w pomiarach polarograficznych”.

Prowadzone badania dotyczyły właściwości pierwiastków ziem rzadkich i innych związków chemicznych metodami klasycznej analizy chemicznej – głównie termograwimetrii i spektrofotometrii, a także zagadnień w zakresie polarografii.

Ceniona jako nauczyciel akademicki, zaangażowana w działalność służącą upowszechnianiu kultury i historii przedwojennego Lublina wśród społeczności lokalnej.

Odznaczona Medalem Prezydenta Miasta Lublin.

Rektor i społeczność akademicka
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Msza św. odbędzie się 9 listopada 2021 r. o godz. 13.00 w parafii pw. Bł. Władysława Gorala w Lublinie (przy ul. Jerzego Popiełuszki 28b).
10 listopada 2021 r. o godz. 10.00 na Cmentarzu przy ul. Lipowej nastąpi odprowadzenie urny z prochami na miejsce pochówku.

    Aktualności

    Autor
    Małgorzata Baranowska
    Data dodania
    29 października 2021