Aktualności

Zmarł śp. prof. sztuk plast. Mieczysław Herman

REKTOR I SENAT
UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
z głębokim żalem zawiadamiają, że zmarł

Śp.
prof. sztuk plast. Mieczysław Herman

Kierownik Zakładu Malarstwa Wydziału Artystycznego UMCS (1981-2012).

Urodzony 2 października 1938 r. w Olesiowie. Studia wyższe ukończył w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych
w Gdańsku w 1963 r.

Z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej związany w latach 1972-2012.  Kształcił się w pracowniach artystów i dydaktyków (Piotr Potworowski, Jacek Żuławski, Teresa Pągowska, Stanisław Teisseyre), którzy ukształtowali jego osobowość artysty
i człowieka.

W 2000 r. uzyskał stopień naukowy profesora.

Jego prace znajdują się w muzeach i kolekcjach prywatnych, krajowych i zagranicznych. Realizował też malarstwo w architekturze, w tym plafon w pijalni zdrowotnej w Nałęczowie, sgrafitta elewacji kamienic w Zamościu i Sala Senatu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi w 2001 r.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 19 stycznia br. o godz. 14.00 w kościele pod wezwaniem Św. Józefa w Lublinie.

Złożenie prochów nastąpi 20 stycznia br. o godz. 11.00 na cmentarzu parafialnym w Otwocku (ul. Andriolego 1).

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    15 stycznia 2016