Aktualności

Zmarł śp. prof. dr hab. Stefan Warchoł

Rektor i Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
z głębokim żalem zawiadamiają, że w dniu 25 września 2019 roku zmarł

śp. prof. dr hab. Stefan Warchoł

Urodził się 21 stycznia 1930 r.  

W latach 1949–1952 odbył studia polonistyczne pierwszego stopnia na Uniwersytecie Wrocławskim; kontynuował je na Uniwersytecie Poznańskim, gdzie napisał pracę magisterską z językoznawstwa historycznego
pod kierunkiem prof. Władysława Kuraszkiewicza.

Z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie związany był w latach 1954-2000, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery naukowej, uzyskując kolejne stopnie naukowe: doktora, doktora habilitowanego oraz tytuł profesora.

Położył ogromne zasługi we współtworzeniu kierunku filologia polska, istniejącego na UMCS od 1953 r.

W latach 1954–1961 zatrudniony był w Katedrze Języka Polskiego, natomiast od 1962 r.
w Katedrze Filologii Słowiańskiej na stanowisku adiunkta i docenta.

Od roku 1979 aż do roku 2000 pełnił funkcję kierownika Katedry Filologii Słowiańskiej.

Współorganizator studiów bułgarystycznych (1980), istniejących do dziś w obrębie kierunku slawistyka.

Profesor Stefan Warchoł wypromował 3 doktorów oraz 170 magistrów filologii polskiej
i rosyjskiej.

Członek wielu towarzystw i organizacji naukowych, m.in. Światowego Towarzystwa Dialektologiczno–Geolingwistycznego, Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, w latach 1973–1983 pełnił funkcję sekretarza Wydziału Nauk Humanistycznych LTN.

Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.


 Nabożeństwo żałobne odprawione zostanie 28 września 2019 r. (sobota) o godz. 14.00 w kaplicy na cmentarzu Racławickim k. Niska.

    Aktualności

    Autor
    Redakcja UMCS
    Data dodania
    26 września 2019