Aktualności

Zmarł śp. prof. dr hab. Roman Tokarczyk

Rektor i Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

z głębokim żalem zawiadamiają, że 14 lutego 2022 r. zmarł

śp.

prof. dr hab. Roman Tokarczyk

Urodzony 16 marca 1942 r. w Gródkach.

W 1966 r. ukończył studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w Lublinie.

W 1970 r. uzyskał na macierzystej uczelni stopień doktora nauk prawnych,
w 1976 r. stopień doktora habilitowanego.

Tytuł profesora otrzymał w 1990 r., a profesora zwyczajnego w 1994 r.

Od początku kariery zawodowej, tj. od 1966 r., związany zawodowo z Uniwersytetem
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W latach 1979–2012 kierownik Zakładu (następnie od 2003 r. Katedry) Teorii Organizacji
i Kierownictwa.

W latach 1993–1997 członek Trybunału Stanu.

Autor książek z zakresu etyki, historii doktryn polityczno-prawnych, filozofii prawa, komparatystyki prawniczej i prawa amerykańskiego.

Promotor licznych prac licencjackich i magisterskich, obronionych dysertacji doktorskich, recenzent kilkunastu prac doktorskich i rozpraw habilitacyjnych oraz opiniodawca w kilku procesach o nadawanie tytułu profesora.

Członek wielu krajowych i zagranicznych organizacji naukowych m.in.: Polskiej Akademii Medycyny, Komitetów Naukowych PAN, The New York Academy of Sciences,
Komitetu Wykonawczego The International Communal Studies Association.

Odznaczony m.in.:  Złotym Krzyżem Zasługi, Brązowym Medalem „Za Zasługi
dla Obronności Kraju”, Odznaką „Za Zasługi dla Lubelszczyzny”, Odznaką „Za Zasługi
dla Województwa Zamojskiego” oraz wyróżniony wieloma nagrodami.


Msza święta zostanie odprawiona 16 lutego 2022 r. (środa) o godz. 11:00
w kościele pw. Przemienienia Pańskiego w Mielniku (ul. Brzeska).
Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu w Mielniku (pow. Siemiatycze).


Rektor i społeczność akademicka

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

    Aktualności

    Data dodania
    15 lutego 2022